กกต.ขอนแก่นติวเข้มเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสท.84แห่ง

KANDA

กกต.ขอนแก่นติวเข้มเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสท.84แห่ง

ขอนแก่น-กกต.ขอนแก่นติวเข้มเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสท.84แห่งย้ำชัดกฎระเบียบต้องเด็ดขาดควบคู่ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2564 ที่ห้องประชุมชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น นายจารึก เหล่าประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถ่น และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี พ.ศ.2564 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นหรือ กกต.ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีประธาน กกต.,ปลัดเทศบาลฯในฐานะ ผอ.กกต.ประจำเทศบาลฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกับการเลือกตั้งเทศบาลฯ จากพื้นที่ 26 อำเภอของ จ.ขอนแกน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ท่ามกลางมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผอ.กกต.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้เป็นการนับหนึ่งของการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี ในส่วนของเทศบาลฯ ทั้งประเทศแล้ว ตามระเบียบและกรอบระยะเวลาตามที่ กกต.กลางกำหนด ซึ่งขอนแก่น ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีเทศบาลนคร,เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล จะต้องจัดการเลือกตั้งรวม 84 แห่งมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของภาคอีสาน มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งมากถึง 2,255 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งในการประชุมชี้แจงวันนี้เป็นการย้ำชัดถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลฯแต่ละแห่ง เนื่องจาก ปลัดเทศบาลฯ จะทำหน้าที่ ผอ.กกต.ประจำพื้นที่ ควบคู่กับ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลฯ ที่ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งไปแล้ว ดังนั้นจากนี้ไปคือการทำงานเชิงรุกอย่างจริงจังโดยเฉพาะกับการรับสมัครลงรับเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 8-12 ก.พ.ที่เทศบาลฯทั้ง 84 แห่งจะต้องเร่งรัดการจัดเตรียมสถานที่ การจัดทำเอกสารต่างๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับ ภายใต้การคุมเข้มทุกมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด

  • ผอ.โรงเรียนดังชักปืนโชว์หน้าเสาธงเครียดปมชู้สาวนักเรียนหญิงม.ต้น
  • กกต.โคราชติวเข้มเลือกตั้งนายกเทศมนตรี-สท.90แห่ง

“ ทุกเทศบาลฯจะต้องกลับไปประกาศสมัครรับการเลือกตั้ง ตามกรอบระยะเวลาที่ กกต.กลางกำหนด โดยเฉพาะกับการแบ่งเขตและการกำหนดเขตการเลือกตั้ง ที่จะต้องเป็นไปตามที่ราชกิจจานุเบกษากำหนด ซึ่งข้อมูลและรายละเอียด รวมทั้งวิธีปฎิบัติต่างๆนั้น กกต.ได้มีการส่งมอบให้กับเทศบาลฯทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว และในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 680,000 คน การเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งยังคงเป็นสิ่งที่เทศบาลฯทุกแห่งจะต้องดำเนินการเชิงรุกเช่นกันควบคู่กับการจัดการเลือกตั้งที่จะต้องสุจริต และโปร่งใส ในทุกขั้นตอน”

นายอภินันท์ กล่าวต่ออีกว่า จำนวนหน่วยเลือกตั้งขณะนี้ได้รับแจ้งมาว่ามีทั้งหมด 2,255 หน่วย จากการจัดการเลือกตั้งของทั้ง 84 เทศบาลฯ ซึ่ง กกต.จะเข้าไปตรวจสอบว่ามีความแออัด เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆและการจัดคูหาเฉพาะหากพบว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ในหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ขณะนี้มีการเสนอเพิ่มหน่วยเลือกตั้งออกเป็น 19 หน่วยเลือกตั้ง จากเดิม 15 หน่วยเลือกตั้งเพื่อลดความแออัดและให้การจัดการเลือกตั้งนั้นเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดด้วย

Next Post

ประชาธิปไตยของอาเซียนกำลังล้มลุกคลุกคลาน

บทวิเคราะห์ของบลูมเบิร์กชี้ว่าภูมิภาคอาเซียนต้องสร […]