กกต.บุรีรัมย์เคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.อบจ.1ราย

KANDA

กกต.บุรีรัมย์เคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น ตัดสิทธิ์ผู้สมัครส.อบจ.1ราย

บุรีรัมย์-กกต.ตัดสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.อบจ.1รายเหตุเป็นลูกจ้างหน่วยงานรัฐ ขณะผู้สมัครนายกอบจ.ยื่นตรวจสอบคู่แข่งใช้จ้างวานบุคคลมาสมัครให้ได้เบอร์เดียวกัน

นายเศรษฐพร เบญจศรีรักษ์ ปลัดองค์การบริการส่วนจังหวัด(อบจ.)บุรีรัมย์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบจ.บุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ได้ตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ. และสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 42 เขต ที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งพร้อมกันวันที่ 20 ธ.ค. รวมทั้งสิ้น 352 คน แยกเป็นผู้สมัครนายก อบจ.บุรีรัมย์ 8 คน และผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ.บุรีรัมย์ 344 คน ในจำนวนนี้ได้ถูก กกต.ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ. 1 คน เนื่องจากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ทำให้เหลือผู้สมัคร ส.อบจ. 343 คน นายก อบจ. 8 คน รวมทั้งสิ้น 351 คน

นายประเสริฐ เลิศยะโส ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข 1 ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปะจำจ.บุรีรัมย์ เพื่อให้ตรวจสอบเอาผิดกลุ่มบุคคลที่ใช้วิธีอันไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยการใช้หรือจ้างวานให้คนมาลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยประสงค์ให้คนของตนได้หมายเลขเดียวกัน ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อประสงค์ที่จะทุจริตการเลือกตั้ง ถือว่าเป็นการกระทำโดยทุจริตเป็นความผิดตามกฎหมาย จึงให้ดำเนินการสืบสวนและสอบสวนเอาผิดในกรณีดังกล่าว

  • อดีตสมาชิกปชป.ปัดจับขั้วก้าวหน้าชิงเก้าอี้นายกอบจ.เพชบูรณ์
  • กกต.ขอนแก่นเคาะชื่อผู้สมัครเลือกตั้งท้องถิ่นมีผู้ถูกตัดสิทธิ์1ราย

Next Post

Laluka Pizza พิซซ่าของคนลำลูกกา..ความตั้งใจที่ได้ใจไปเต็มๆ

โพสต์ทูเดย์ ชวนชิมพิซซ่าลูกเสี้ยว อิตาเลียน-อเมริก […]