กกต.เคาะวันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28มี.ค.64

KANDA

กกต.เคาะวันเลือกตั้งเทศบาลทั่วประเทศ 28มี.ค.64

กกต.เตรียมแผนเลือกตั้งเทศบาล เปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ.64 และกำหนดวันลงคะแนน 28 มี.ค.64

เมื่อวันที่ 14ม.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงานกกต.เสนอ หลังจากได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 ม.ค. และลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

โดยกกต.จะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.64 จากนั้นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลโดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มี.ค.64 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8-12 ก.พ.64 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

Next Post

ซาร่า ฉะผู้ใหญ่มือถือสากปากถือศีล บอกให้คนอื่นเงียบ..ตัวเองกลับทำให้เป็นเรื่อง

ซาร่า คาซิงกินี ฉะผู้ใหญ่มือถือสากปากถือศีล เคยบอก […]