กกต.เล็งอุทธรณ์ศาล หลังถูกสั่งชดใช้อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 64 ล้าน ปมแจกใบส้ม

MALI

กกต.เตรียมศึกษาคดีที่ถูกฟ้องอื่นๆ เพื่อนำมาพิจารณาอุทธรณ์คำพิพากษาศาล หลังถูกสั่งให้ชดใช้เงินจำนวน 64 ล้านพร้อมดอกเบี้ยให้กับอดีต ส.ส.เชียงใหม่ ที่ถูกแจกใบส้ม

วันนี้ (22 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจง หลังศาลจังหวัดฮอดมีคำพิพากษาให้สำนักงาน กกต. ชำระเงินจำนวนกว่า 64 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้นายสุรพล เกียรติไชยากร ผู้สมัคร ส.ส.เชียงใหม่ เขต 8 พรรคเพื่อไทย ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงาน กกต. ได้ดำเนินการโดยสุจริตและรอบคอบแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และใช้อำนาจสืบสวนหรือไต่สวนตามที่จำเป็นหรือตามที่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 224 (2) เพื่อให้ทันต่อกำหนดเวลาประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 85

โดยเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงมีอำนาจสั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราวได้ โดยคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุด ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 225

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จะได้รายงานคำพิพากษาของศาลจังหวัดฮอดดังกล่าวข้างต้น ต่อที่ประชุม กกต. เพื่อโปรดทราบ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบคดีในลักษณะเดียวกันกับคดีอื่นที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายฐานละเมิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจอุทธรณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดฮอดต่อไป

  • ศาลสั่ง กกต. ชดใช้อดีต ส.ส.เชียงใหม่ 70 ล้าน ปมแจกใบส้มเลือกตั้งปี 62 โดยมิชอบ
  • เลือกตั้ง 2562: กกต. แจกใบส้มผู้ชนะ เขต 8 เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย อ้างให้เงินทอดผ้าป่า

Next Post

คนกรุงพร้อม! กกต.เคาะแล้ว บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล-โหวต ส.ก. สีชมพู

ปลัด กทม.เผย กกต.เคาะแล้ว บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม […]

คุณอาจชอบ