กทม.สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวสกัดโควิดระบาดถึงวันที่17ม.ค.

KANDA

กทม.สั่งปิดโรงเรียนชั่วคราวสกัดโควิดระบาดถึงวันที่17ม.ค.

สำนักการศึกษา กทม.ออกประกาศปิดโรงเรียนในสังกัดชั่วคราวเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค.

เมื่อวันที่ 1 มกราคม นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ออกประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง “ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) วันที่ 1 มกราคม 2564 ระบุว่า ตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) โดยให้ปิดโรงเรียนมรสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2563-1 มกราคม 2564 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 4-17 มกราคม 2564 จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้โรงเรียนจัดเตรียมการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง

Next Post

เร่งสร้างเชื่อมั่นสินค้าไทยปลอดโควิด ชู Trust Thailand

กรมส่งเสริมการค้าฯ สั่งฑูตพาณิชย์ 58 แห่งทั่วโลกกา […]