กนง.คงดอกเบี้ย0.5%พยุงเศรษฐกิจ

KANDA

กนง.คงดอกเบี้ย0.5%พยุงเศรษฐกิจ

กนง มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ 0.50% ต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีความเสี่ยงด้านต่ำและความไม่แน่นอนสูงในระยะข้างหน้า จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้และรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินที่มีจำกัด เพื่อใช้ในจังหวะที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับเศรษฐกิจในอนาคต

  • ยึดอำนาจรัฐบาลเมียนมา กระทบค้าชายแดน-เคลื่อนไหวแรงงานระหว่างประเทศ
  • ทองคำ 3 กพ. ลง 100 บาท

Next Post

"หญิงหน่อย"ชี้ทางออก คืนเบี้ยคนชราย้อนหลัง

"คุณหญิงสุดารัตน์" แนะรัฐบาลปัญหาคืนเบี้ […]