กรมชลประทานเร่งซ่อมเขื่อนห้วยยางให้กลับมาใช้งานเต็มศักยภาพ

KANDA

กรมชลประทานเร่งซ่อมเขื่อนห้วยยางให้กลับมาใช้งานเต็มศักยภาพ

สระแก้ว-รักษาราชการอธิบดีกรมชลประทานตรวจการซ่อมแซมเขื่อนห้วยยางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติทั้งเจาะทดสอบการรั่วซึมตามแนวสันเขื่อนและอุดรอยแยกใต้ตัวเขื่อน

นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร์วัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมแซมเขื่อนห้วยยาง โดยมี นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ดร.กัมปนาท ขวัญศิริกุล ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมธรณี กรมชลประทาน ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ เขื่อนห้วยยาง อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

ทั้งนี้ ได้เร่งดำเนินการเจาะทดสอบการรั่วซึมตามแนวสันเขื่อนทุกระยะ 6 เมตร ที่ความลึก 24 เมตรจากสันทำนบดินผ่านชั้นหิน เพื่อดำเนินการหาจุดที่มีการรั่วซึม และทำการอุดรอยแยกใต้ตัวเขื่อนโดยวิธีอัดฉีดน้ำปูน (Grout) และดำเนินการอัดฉีดน้ำปูนไปพร้อมกันที่ระดับความลึก 18 เมตร บริเวณชั้นหินใต้ทำนบดินเพื่อทำให้น้ำไม่ไหลผ่านหรือไหลผ่านได้น้อยลง ทั้งนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เพื่อให้เขื่อนห้วยยางกลับมาใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพ

  • เร่งซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากแรงระเบิดในพื้นที่อ.บางบ่อ
  • กลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19จากแหม่มฝรั่งเศส110รายไม่พบเชื้อ

Next Post

มท.เตือนต่างด้าวเร่งทำเรื่องต่ออายุขออนุญาตอยู่ในประเทศให้ถูกกม.

มหาดไทยประสานกระทรวงการต่างประเทศเร่งประชาสัมพันธ์ […]