กลุ่มนักเรียน ร้องศาลปกครอง เพิกถอน กฎกระทรวง-ระเบียบทรงผม

KANDA

กลุ่มนักเรียน ร้องศาลปกครอง เพิกถอน กฎกระทรวง-ระเบียบทรงผม

ตัวแทนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ร้องศาลปกครอง ขอเพิกถอน กฎกระทรวง-ระเบียบทรงผม

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่ศาลปกครอง นักเรียนตัวแทนกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท จำนวน 23 คน พร้อมด้วย น.ส.ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางมายื่นฟ้อง กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ และระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ปี 2563 ขอให้เพิกถอน กฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ฉบับ ที่เกี่ยวกับเรื่องทรงผมของนักเรียนฉบับแรก คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 2 ลงวันที่ 6 ม.ค.2518 ออกตามประกาศคณะปฏิวัติ และอีกฉบับระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนที่เพิ่งประกาศใช้ เดือน มี.ค.2563 เนื่องจากเห็นว่า เป็นกฎระเบียบที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามที่รัฐธรรมนูญไทยกำหนดไว้ และกฎระเบียบนี้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ขัดต่อหลักความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักความเหมาะสมและการได้สัดส่วน

ทั้งนี้ แม้ก่อนหน้านี้ กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบปี 63 ได้แก้ไขแล้ว ไม่ได้จำกัดไว้ผมสั้นยาวแต่ในตัวระเบียบเองยังไม่ชัดเจน แต่กลับไปเพิ่มเนื้อหาที่เป็นข้อจำกัดในระเบียบ เช่น การห้ามดัด ย้อม ทำลอน ทำสี โดยคำขอนั้นเป็นการขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนกฎระเบียบกระทรวงศึกษาธิการทั้ง 2 ฉบับเพราะเห็นว่าในทางปฏิบัติยังมีเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนในหลายโรงเรียน

น.ส.ศิริกาญจน์ กล่าวว่า คดีนี้มีผู้ฟ้องคดีรวม 73 คน ขอให้เพิกถอนกฎกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2518) ที่ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ และระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน ปี 2563 เนื่องจากเห็นว่า ส่งผลต่อสิทธินักเรียนเกินกว่าเหตุ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียน จนเกินกว่าเหตุ ละเมิดสิทธิในชีวิตเนื้อตัวร่างกาย รวมทั้งเป็นการบังคับบุคลิกภาพ ทั้งที่การพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนจะต้องพัฒนาโดยตัวเอง เพื่อเป็นบุคลิกภาพของตัวเอง โดยที่รัฐจะมาบังคับไม่ได้

Next Post

จักรทิพย์ลั่นไม่เคยแทรกแซงคดี"บอส อยู่วิทยา"

"เรื่องสั่งคดีผมไม่ขอคอมเม้นต์" ผบ.ตร.ยั […]