ก้าวไกล คว้าแชมป์! ได้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองปีนี้ 30 ล้าน สูงสุดเหนือ 67 พรรค

MALI

พรรคก้าวไกล คว้าแชมป์ยอดเงินอุดหนุนพรรคการเมืองสูงสุดของปีนี้ โดยได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 30.1 ล้านบาท

เมื่อวานนี้ (20 ม.ค.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แจ้งการโอนเงินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมือง ประจำปี 2565 จำนวน 67 พรรคการเมือง

ทั้งนี้ พรรคการเมือง 5 อันดับแรกที่ได้รับยอดจัดสรรสูงสุด จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่

  1. พรรคก้าวไกล 30,145,874.86 บาท
  2. พรรคประชาธิปัตย์ 13,133,331.30 บาท
  3. พรรคภูมิใจไทย 9,475,722.29 บาท
  4. พรรคกล้า 6,559,587.89 บาท
  5. พรรคพลังประชารัฐ 5,706,040.41 บาท

ขณะที่ นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากทราบผลการโอนเงินดังกล่าวจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยมีเนื้อหาว่า

“วันนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศยอดเงินการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่พรรคการเมืองประจำปี 2565 มีพรรคการเมืองที่ได้รับเงินจัดสรรอุดหนุนทั้งหมด 67 พรรคการเมือง

พรรคก้าวไกลได้รับยอดจัดสรรกว่า 30,145,874.76 บาท (อ่านว่า สามสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท แปดสิบหกสตางค์) นับเป็นพรรคที่ได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1

โดยพรรคการเมือง 5 อันดับแรกที่ได้รับยอดจัดสรรสูงสุด จากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้แก่:

1.พรรคก้าวไกล 30,145,874.86 บาท
2.พรรคประชาธิปัตย์ 13,133,331.30 บาท
3.พรรคภูมิใจไทย 9,475,722.29 บาท
4.พรรคกล้า 6,559,587.89 บาท
5.พรรคพลังประชารัฐ 5,706,040.41 บาท

ผมในฐานะเลขาธิการพรรคก้าวไกล ขอขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการสร้างพรรคให้เป็นพรรคของประชาชนที่ยืนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจากการสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรค ประชาชนผู้สนับสนุนพรรค ผู้แทนราษฎร คณะกรรมการบริหารพรรค คณะทำงานจังหวัด คณะทำงานประเด็น ทีมงานอาสาสมัคร และที่ขาดไม่ได้ ก็คือประชาชนผู้กรอก 164 อุดหนุนภาษีให้พรรคก้าวไกลในรอบปีภาษีที่ผ่านมา

ยอดเงินที่ได้รับการจัดสรรมาในปีนี้นั้น เรายืนยันจะใช้อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อพัฒนาพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็ง อยู่เคียงข้างประชาชนบนหลักการประชาธิปไตย เพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้าก้าวไกลต่อไป

อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่าการทำงานของพลพรรคก้าวไกลยังมีจุดที่ต้องติติงชี้แนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงอีกมากเพื่อให้ไปถึงอุดมคติได้ ดังนั้นหากใครมีข้อเสนอแนะติติงใดๆ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้เลยในคอมเมนท์ครับ

ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้ง ยื่นแบบภาษีเงินได้ (ภงด.) ปีนี้ อย่าลืมกรอกรหัส 164 อุดหนุนภาษีให้พรรคก้าวไกลเต็มแม็กซ์ 500 บาท”

ก่อนหน้านี้ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง แจ้งข้อมูลพรรคการเมืองที่ได้รับอุดหนุนเงินภาษีที่ผู้เสียภาษีแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2563 ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 รวมวงเงินทั้งสิ้น 24,243,343.67 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลการแสดงเจตนาอุดหนุนเงินภาษีให้พรรคการเมือง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โดยพรรคก้าวไกลก็ครองแชมป์ไปเช่นเดียวกัน เนื่องจากได้รับไปจำนวนกว่า 12.6 ล้านบาท

  • ก้าวไกล ผงาด! ยอดบริจาคภาษีเงินได้แซงประชาธิปัตย์ เทพไทเชื่อครองใจคนชั้นกลาง
Next Post

Slime Royale Announces to Receive a Strategic Investment from Appota Group - a Top Game Company in Vietnam

Chiba, Japan, January 21, 2022 – (SEAPRWire) […]

คุณอาจชอบ