ก.แรงงานเผยลูกจ้างมีสิทธิรับเงินทดแทนว่างงานจากพิษโควิดรอบใหม่กว่า1แสนคน

KANDA

ก.แรงงานเผยลูกจ้างมีสิทธิรับเงินทดแทนว่างงานจากพิษโควิดรอบใหม่กว่า1แสนคน

รมว.แรงงาน เผยขณะนี้มีกิจการที่ปิดกว่า 6,000 แห่ง ใน 28 จังหวัดจากโควิดระบาดรอบใหม่ มีลูกจ้างได้รับผลกระทบกว่า 1 แสนคน ชี้มีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน เริ่มขึ้นทะเบียนรับสิทธิในวันที่ 4 ม.ค.เป็นต้นไป

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่าคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด ในหลายจังหวัดที่มีคำสั่งขอความร่วมมือให้สถานที่ สถานประกอบการ กิจการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโควิด ในขณะนี้มี 28 จังหวัด สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบกว่า 6,000 แห่ง มีลูกจ้างกว่า 1 แสนคน รวมเป็นเงินประมาณ 2,321ล้านบาท โดยลูกจ้างกลุ่มนี้มีสิทธิขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน (ฐานเงินเดือนที่ใช้ในการคำนวนไม่เกิน 15,000)โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรคหรือมีคำสั่งปิดสถานที่ดังกล่าว แล้วแต่ละกรณีแต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคม ใส่ข้อมูลพื้นฐานไว้รองรับแล้ว เมื่อมีข้อมูลของนายจ้าง ลูกจ้าง เข้ามาจะประมวลข้อมูลที่จะสามารถจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากในธนาคารใช้เวลาใน 5 วันทำการ

นายสุชาติ กล่าวว่า กฏกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2563 โดย ผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิ ต้องเป็นลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนที่มีเงินสมทบครบ 6 เดือนใน 15 เดือน จึงจะเกิดสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน โดยลูกจ้างไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

นายสุชาติ กล่าวว่าการจ่ายสิทธิประโยชน์ครั้งนี้ เรามีประสบการณ์จากครั้งที่แล้ว จึงมีการปรับปรุงระบบให้เร็วขึ้นโดยลูกจ้างที่ขอให้สิทธิโหลดแบบฟอร์ม ใส่ข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะเบอร์มือถือและบัญชีธนาคารของลูกจ้าง ยื่นให้นายจ้างเพื่อกรอกข้อมูลของลูกจ้างและนายจ้างเข้าระบบนำส่งข้อมูล

รมว.แรงงาน ชี้แจงว่าการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงาน 50% เป็นอัตราที่มีการกำหนดในกฎหมาย ที่ให้การช่วยเหลือกับสถานประกอบการกรณีที่พบภัยพิบัติ น้ำท่วม ซึ่งกรณีที่ครั้งที่แล้วมีการจ่ายในอัตรา 62% เพื่อให้ได้รับเงินเทียบเท่าเงินเยียวยา 5,000 บาทของรัฐบาลที่ช่วยเหลือคนกลุ่มอื่น (กรณีครั้งนี้แล้ว หากให้ 50% จะเป็นเงินประมาณ 4,000 กว่าบาท ที่จะต่ำกว่าเงินเยียวยาที่รัฐบาลให้โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเลย)

ข้อมูลผู้ขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน 62%ครั้งที่แล้วมีผู้ประกันตน มาตรา33 ใช้สิทธิกว่า 9.5 แสนคน รวมเป็นเงิน 1.5 หมื่นล้านบาท

  • แพทย์ชี้แม้คนติดโควิดไม่มีอาการ แต่มีปริมาณเชื้อในจมูกสูงมาก
  • "ประวิตร" ลั่นไม่มีบ่อนในกทม.-ไม่มีลอบเข้าประเทศเพิ่ม

ด้านนายทศพล กฤติวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ช่องทางการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุโควิด-19 ในครั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม กำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ดำเนินการขอรับได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีหน้าที่ กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7 สามารถdownload แบบได้ที่ www.sso.go.th ) แล้วนำส่งให้นายจ้าง ขอเน้นย้ำเรื่องเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

2. นายจ้างมีหน้าที่ ดำเนินการยื่นขอรับสิทธิว่างงานในระบบ e-Service ดังนี้

2.1 บันทึกข้อมูลในระบบ e-Service บน www.sso.go.th  โดยต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตาม แบบ สปส. 2-01/7 และ หนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว

2.2 รวบรวมแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) ของลูกจ้าง ที่ได้บันทึกแล้วในระบบ e-Service บน www.sso.go.th เสร็จสิ้นตามข้อ 2.1 นำส่ง(ทาง ปณ.ตอบรับ) ไปยังสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บันทึกเสร็จสิ้น ตามข้อ 2.1

“ลูกจ้างผู้ประกันตนที่จะได้รับสิทธิดังที่กล่าวจะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าทำงานและนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างเท่านั้น”นายทศพลกล่าว

Next Post

“แอฟ” เผยถึงจุดที่ทำให้ตัดสินใจหย่า ลั่นทำดีสุดแล้วและไม่เสียใจกับการตัดสินใจ

“แอฟ” เผยวินาทีก่อนตัดสินใจหย่า พยายามแก้ไข-ปรับปร […]

คุณอาจชอบ