ครม.เคาะอนุมัติงบ 4,745 ล้าน ซื้อวัคซีนไฟเซอร์เกือบ 10 ล้านโดส ตั้งเป้าฉีด 6 กลุ่มหลัก

MALI

ครม.อนุมัติวงเงิน 4,745 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เกือบ 10 ล้านโดส เล็งฉีดใน 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก

วันนี้ (30 ส.ค.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 4,745 ล้านบาท สำหรับการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 9,998,820 โดส เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคแก่ 6 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

  • เด็กอายุ 12-17 ปี
  • หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
  • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (ฉีดกระตุ้นภูมิ)
  • ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคเสี่ยง 
  • ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรัง
  • ผู้มีความจำเป็นที่จะต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียนนักศึกษา นักกีฬา นักการทูต เป็นต้น

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคได้

นอกจากนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาวัคซีนโควิด-19 แล้วจำนวน 80 ล้านโดส วงเงิน 22,990 ล้านบาท แบ่งเป็นการจัดซื้อจัดหาวัคซีนจากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า 61 ล้านโดส ซิโนแวค จำนวน 19 ล้านโดส และบริษัทไฟเซอร์จำนวน 20 ล้านโดส ซึ่งการจัดซื้อไฟเซอร์จำนวน 9.9 ล้านโดสนี้ ช่วยให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนจำนวนอย่างน้อย 100 ล้านโดส ภายในปี 2564 เพื่อช่วยประชาชนให้เข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบายของรัฐ สร้างภูมิคุ้มกันโรค ลดอัตราการป่วยและการเสียชีวิต รวมทั้งเป็นการลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วด้วย

อย่างไรก็ตาม หากนับเฉพาะการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ จะพบว่าเมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่ผ่านมา ครม.มีมติอนุมัติงบประมาณจำนวน 9,372 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส แบ่งเป็นการจัดหาวัคซีนประมาณ 8,439 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการประมาณ 933 ล้านบาท และในวันเดียวกัน ครม. ยังได้รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มเติมอีก 10 ล้านโดส และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ลงนามกับตัวแทนบริษัทไฟเซอร์ ซึ่งจะทำให้การจัดหาวัคซีนโควิดชนิด mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์เพิ่มเติมจาก 20 ล้านโดส ซึ่งจะส่งมอบได้ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ดังนั้นวัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาในประเทศไทยรวมประมาณ 30 ล้านโดส ในไตรมาสสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไป

และเมื่อวันที่ 20 ส.ค. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ก็มีการเซ็นสัญญาจัดซื้อวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์เพิ่มอีก 10 ล้านโดส รวมเป็น 30 ล้านโดส จึงนำไปสู่มติ ครม. ในวันนี้ที่อนุมัติงบประมาณในวงเงิน 4,745 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์เกือบ 10 ล้านโดสดังกล่าว

ดังนั้น งบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิดจากไฟเซอร์จำนวนประมาณ 30 ล้านโดส จะอยู่ที่ 9,372 ล้านบาท บวกด้วย 4,745 ล้านบาท รวมเป็น 14,117 ล้านบาท

  • สธ.เซ็นสัญญาสั่งซื้อวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มอีก 10 ล้านโดส รวมเป็น 30 ล้านโดส ทยอยส่งในปีนี้
  • รัฐบาลอนุมัติงบกว่า 9.3 พันล้าน จ่ายค่าวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดส หาเพิ่มอีก 10 ล้านโดส
Next Post

Mitsubishi Power to Participate in a Joint Study for the Establishment of a Commercial-scale SAF Production Technology and the Creation of a Supply Chain

YOKOHAMA, Japan, Aug 30, 2021 – (JCN Newswir […]

คุณอาจชอบ