คลังกรุงไทย ไล่จับโกงเราชนะใช้เงินเกิน3แสนบาท

KANDA

คลังกรุงไทย ไล่จับโกงเราชนะใช้เงินเกิน3แสนบาท

หยุดโกงไม่อยู่ คลังกรุงไทย ไล่จับโกงเราชนะใช้เงินเกิน3แสนบาท ผิดปกติกินก๋วยเตี๋ยวถี่ยิบทุก 2 นาที

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ระบบโครงการเราชนะที่เกิดขัดข้องเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2464 ที่เป็นวันแรกของผู้ถือสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8 ล้านคน เริ่มใช้วงเงินโครงการชนะ 675-700 บาท เนื่องจากการประมวลผลของระบบสิทธิ ซึ่งของโครงการเราชนะเป็นวงเงินที่ไม่ได้ตัดสิทธิรายเดือน แต่ใช้ได้จนถึง 31 พ.ค. 2564 ต่างจากวงเงินที่ผู้ถือบัตรได้อยู่เดิมที่ได้แต่ละรอบสิทธิจะถูกตัด

ทั้งนี้ ทำให้ระบบมีรูปแบบการประมวลผลเสริมเข้ามา โดยระบบสิทธิปกติจะยกเลิกธุรกรรมได้ แต่ธนาคารไปพบเจอว่าเมื่อเกิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตกระตุก ทำให้การเชื่อมโยงการส่งต่อข้อมูลของ 2 ระบบมีช่องว่าง ทำให้เกิดปัญหา ธนาคารจึงรีบปิดระบบทำการปรับปรุงทันที และตอนนี้ระบบมีเสถียรภาพแล้ว

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบระบบในช่วงที่มีปัญหา ยอดที่มีการสะดุด ประมาณ 2.5 หมื่นคน หรือ 0.7% ของยอดใช้จ่าย จากการตรวจเจอรายการที่ใช้เกินสิทธิเกินไป ก็จะทำการตัดสิทธิจากเงินที่จะได้ในรอบต่อไป

  • กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
  • 8,000 ล้านบาทสุดท้ายกับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ “เราชนะ”

นายผยง กล่าวว่า จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าว กรุงไทยก็เจอว่ามีร้านค้าจำนวน 152 ร้านค้า และประชาชน 167 คนของผู้ถือบัตรสวัสดิการ มีการใช้จ่ายที่ผิดปกติอย่างมาก ซึ่งตอนนี้กรุงไทยได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปกครองและเจ้าหน้าที่คลัง และทีมงานกรุงไทยในพื้นที่ เพื่อลงไปตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติม

“ทั้ง 152 ร้านค้า และ 167 คน มีมูลค่าที่ใช้เกินไป 3 แสนบาท ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติอย่างมาก ซึ่งได้มีการระงับการใช้การเข้าร่วมโครงการของทั้งหมดเป็นการชั่วคราวแล้ว เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมที่แม้จริง” นายผยง กล่าว

นายผยง ยกตัวอย่างผิดปกติว่า ยกตัวอย่างรูปแบบพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่น มีการกินก๋วยเตี๋ยวถี่ทุก 2-5 นาที เป็น 30-40 ชาม การเกิดกิจกรรมแต่ละจุดต้องเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายร่วมมือกัน ดังนั้นเราจะมุ่งเป้าไปที่ร้านค้าเป็นหลัก และการเกิดขึ้นเป็นการกระจายอยู่ทั่วประเทศ

Next Post

เกษตรฯผนึก"พาณิชย์"จับมือไปรษณีย์1,300สาขาช่วยขายผลไม้ทั่วไทย

รมว.เกษตรฯสั่งเร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การตลาดแนวให […]

คุณอาจชอบ