คลังบวงสรวงองค์ช้างคู่ สร้างกำลังใจในแก้ปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด-19

KANDA
คลังทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง เพื่อเสริมความมั่นคง สร้างกำลังใจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด-19

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง หลังจากได้ปรับปรุง ซ่อมแซมช้างคู่ และแท่นช้างแล้วเสร็จ บริเวณโถงสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประวัติของช้างคู่ประจำกระทรวงคลัง ได้ถูกย้ายกลับไปมา หลายรอบ โดยสมัยนายประมวล สภาวสุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปี 2531 ได้นำช้างคู่จากมูลนิธิเอราวัณ เป็นช้างพลาย ช้างพัง จากโรงแรมเอราวัณสี่แยกราชประสงค์ นับเป็นช้างรุ่นเดียวกับช้างคู่ ตั้งอยู่หน้ากรมสรรพสามิต ต่อมาในช่วงนายบรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สั่งให้ย้ายไปยังวัดเบญจมราชูทิศ

ต่อมาในสมัยนายสุรเกียติ์ เสถียรไทย รมว.คลัง ให้นำกลับเข้ามาในปี 2538 นับว่าช้างคู่ถูกย้ายออกไป กลับมาหลายรอบ ให้นำกลับมาประจำกระทรวงการคลัง และในสมัยในสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีคลัง มีปัญหาชำรุด ผุพัง ในปี 2557 จึงส่งนำไปบูรณะซ่อมแซมนานกว่า 5 ปี ด้วยการนำไม้สัก มาเพาะขึ้นรูปช้างพังตัวใหม่ เพราะตัวเดิมเป็นไม้ก้ามปู ผุงพังไปมาก โดยใช้งาตัวเดิมมาประกอบใหม่ เมื่อซ่อมบำรุงแล้วเสร็จ จึงนำกลับมาประจำกระทรวงอีกครั้ง เพื่อนำพิธีสมโภชน์

  • พันธบัตรออมทรัพย์จำหน่ายครบวงเงินแล้ว
  • อดีตรมว.คลังสับไม่ขึ้นภาษี อีก6เดือนถังแตกสาหัส

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ เปิดเผยว่า การทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ฉลองสมโภชช้างคู่ ประจำกระทรวงคลัง ในทางพิธีพรามณ์ นับว่า ช้างเกิดจากเกสรดอกบัว สร้างโดยพระนารายณ์ ช้างเป็นสัตว์มีเดช มีพละกำลัง สื่อถึงความมั่นคง แสดงถึงอำนาจ จึงเหมาะกับการนำมาเสริมดวงให้กับกระทรวงการคลัง และเพื่อให้ประเทศมั่นคง การทำพอธีบวงสรวงจึงต้องระมัดระวังไม่ให้ มาลัยขาดหรือแก้วแตกระหว่างทำพิธี นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง บอกว่า ข้าราชการกระทรวงการคลัง ถือว่าช้างคู่เป็นส่ิงศักดิ์ประจำกระทรวงการคลัง เป็นขวัญกำลังใจ เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้กับข้าราชการกระทรวงคลังในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงไวรัสโควิด คลี่คลาย เพราะช่วงดำรงตำแหน่งจะทำบุญอย่างต่อเนื่อง เพื่อขอให้เศรษฐกิจของไทยคลี่คลาย

Next Post

"จักรภพ" ชื่นชม "ทราย เจริญปุระ" นักปฏิวัติจากวงการศิลปิน-บันเทิง

"จักรภพ เพ็ญแข" แสดงความชื่นชม "ทรา […]