คลังสั่งรื้อการจ่ายเบี้ยคนแก่

KANDA

คลังสั่งรื้อการจ่ายเบี้ยคนแก่

"อาคม" สั่งกรมบัญชีกลางหยุดแจงไม่จ่ายเงินคนแก่ แต่ให้ไปหาทางแก้ไขว่าทำอย่างไรจะจ่ายเงินคนให้ได้สิทธิทั้งหมดที่ควรได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง กล่าวว่าปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพคนชรา หรือ เบี้ยคนแก่ เพราะผู้ที่ได้รับเบี้ยคนแก่ ไปซ้ำซ้อนกับการเงินรับบำนาญ ซึ่งตามกฎหมายไม่ให้รัฐซ้อนกัน

อย่างไรก็ตาม กรมบัญชีกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องหารือแก้ปัญหานี้ เพราะควรแยกสิทธิส่วนบุคคลที่ผู้สูงอายุควรได้รับอยู่แล้วอย่างเบี้ยผู้สูงอายุ ออกจากสิทธิพิเศษที่ได้รับตามกรณี เพราะทั้ง 2 สิทธิไม่เกี่ยวกัน

“ส่วนตัวผมมองว่าสิทธิที่ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ควรได้รับ และควรจะต้องแยกกับสิทธิพิเศษ เช่น บำนาญที่ได้รับจากการเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของลูกชายที่เสียชีวิต” นายอาคม กล่าว

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 84,000 บาท คืนจากนางบวน โล่สุวรรณ อายุ 89 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากนางบวนได้รับบำนาญพิเศษ ของลูกชายที่เป็นทหารเสียชีวิตหลังจากเหตุคลังแสงระเบิดเดือนละ 5,000 บาท

  • ตรวจสอบรายชื่อมติครม.แต่งตั้งโยกย้ายในหลายกระทรวง
  • พบแม่เฒ่า89ปีถูกเรียกคืนเบี้ยคนชราย้อนหลัง10ปีโผล่อีกราย

ก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลาง ชี้แจง กรณีนางบวน โล่สุวรรณ ชาว จ.บุรีรัมย์ ที่ถูกเรียกเก็บเงินเบี้ยผู้สูงอายุคืนรวมดอกเบี้ยนั้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ว่าจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ซึ่งแต่เดิม องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เจริญสุข จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่นางบวน โล่สุวรรณ ตลอดมา ต่อมาในปี 2563 ได้มีการดำเนินการโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-social welfare) เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจ่ายตรงเบี้ยชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ระหว่างกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

ดังนั้น เมื่อ อบต. มีหนังสือสอบถามกรมบัญชีกลางให้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้รับบำนาญ ว่าผู้สูงอายุรายดังกล่าวเป็นผู้รับบำนาญหรือไม่ กรมบัญชีกลาง ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นผู้รับบำนาญพิเศษ พร้อมทั้งได้มีหนังสือตอบ อบต. แล้ว

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ได้รับเงินเบี้ยสูงอายุไปโดยไม่มีสิทธิ อบต. จะเรียกคืนเงินตามขั้นตอนและวิธีการที่ อบต. กำหนด ไม่ได้อยู่ในอำนาจของกรมบัญชีกลางที่จะดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม นายอาคม ได้สั่งให้กรมบัญชีกลางหยุดให้ความเห็นเรื่องดังกล่าว และให้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่าจะทำอย่างไร ให้การได้รับสิทธิทั้ง 2 สิทธิ ทำได้ถูกต้อง เพราะเป็นสิทธิที่ผู้มีสิทธิควรได้รับ ไม่ควรไปตัดสิทธิ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อกฎหมายอะไรก็ให้เสนอขึ้นมา เพื่อพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

Next Post

รักหวานไม่เปลี่ยน! ซี ศิวัฒน์-เอมี่ กลิ่นประทุม ดินเนอร์ฉลองวันเกิด 39 ปี

ซี ศิวัฒน์ ควงแขน เอมี่ กลิ่นประทุม ดินเนอร์สวีทสอ […]