งบภัยแล้ง กว่า 350 ล้าน นครพนม ส่อวุ่น! แก๊งอ้างเด็กนายเรียกรับหัวคิว

KANDA

งบภัยแล้ง กว่า 350 ล้าน นครพนม ส่อวุ่น! แก๊งอ้างเด็กนายเรียกรับหัวคิว

นครพนม-ส่อวุ่น งบภัยแล้ง กว่า 350 ล้าน ขบวนการอ้างเด็กนายเรียกรับหัวคิวอื้อ สมาคม อบต. โวย จังหวัดยืมมือเสนอโครงการ ก่อนชงงบหาผู้รับจ้างเอง

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ จ.นครพนม ความคืบหน้า เกี่ยวกับปัญหาการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.นครพนม โดยปี งบประมาณ 2563 ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อใช้ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาในพื้นที่ 12 อำเภอ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นเงินกว่า 350 ล้านบาท รวมกว่า 450 โครงการ แต่มีปัญหาความล่าช้า ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากมีความล่าช้าเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร และมีปัญหาการประสานงานระหว่างอำเภอ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากก่อนนี้ ในการเสนอแบบโครงการ เพื่อของบประมาณ ทางจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล แต่พออนุมัติงบประมาณ ทางกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้อำเภอ เป็นผู้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่หาผู้รับจ้างด้วย วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ ในงบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท ทำให้เกิดปัญหาในการ วิ่งเต้นของผู้รับจ้าง เพื่อหวังรับงานให้ได้มากที่สุด ทางผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่พอใจ เนื่องจากสุดท้ายหากมีขบวนการเรียกหัวคิวสูง ปัญหาคุณภาพงานจะตามมา และเกิดปัญหาตกมาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายก อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในฐานะนายกสมาคม อบต.จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น ที่เป็นสมาชิก สมาคม อบต.จังหวัดนครพนม ออกมาเคลื่อนไหว นำเอกสารเข้าร้องเรียนต่อ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อให้ติดตามเร่งรัฐเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ เพราะเกรงว่างบประมาณจะตก ไม่ทันปีงบประมาณ ภายใน 30 กันยายน 2563 พร้อมเรียกร้องให้ พิจารณามอบหมายให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดูแลหาผู้รับจ้าง เนื่องจากมีความพร้อม เกี่ยวกับ บุคลากร และเป็นเจ้าของพื้นที่ ป้องกันปัญหาตามมาภายหลัง เพราะทางอำเภอ จะต้องมาขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไป ดำเนินการ

  • โคราชตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ ดับ7เจ็บ50
  • คุกชั่วคราวเขาระกำคึก รับรายได้ท่องเที่ยวเดือนละ5แสน

ขณะเดียวกันล่าสุด ได้มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมตัวตัวแทนชาวบ้าน หลายอำเภอ ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่า หลังมีการอนุมัติงบประมาณ หาผู้รับจ้าง เกี่ยวกับโครงการภัยแล้ง ได้มีขบวนการนายหน้า อ้างว่า เป็นเด็กนาย ทั้งสายผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนครพนม รวมถึง สายนักการเมืองใหญ่ ออกมาวิ่งเต้นล็อบปี้ เอางานไปขายเรียกรับหัวคิว พร้อมมีการเรียกรับเปอร์เซ็นต์สูง ร้อยละ 40 จากงบประมาณโครงการ อ้างว่าจะต้องดูแลนาย อีกทั้งการหาผู้รับจ้างส่วนใหญ่ ทางอำเภอจะเลือกเอาพรรคพวกคนใกล้ชิดของ ของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ทั้งสายการเมือง รวมถึง สายราชการ เนื่องจากวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นการตกลงราคา ใช้วิธีการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างแบบพิเศษ ทำให้มีการวิ่งเต้น ฉวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากภาษีประชาชน โดยได้สะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง ทั้ง ปปช. ทั้ง สตง.ออกมาตรวจสอบ ทุกโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกัน ขบวนการนายหน้า รับงานไปขายเรียกหัวคิว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพงานตามมา และขอให้มีการตรวจสอบเข้มข้น ในการตรวจรับงาน จะต้องตรงตามแบบ 100 เปอร์เซ็นต์

ด้าน นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.นครพนม โดยปี งบประมาณ 2563 ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินจำเป็น เพื่อใช้ดำเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ที่จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก้ปัญหาในพื้นที่ 12 อำเภอ ตนได้ดำเนินการตามระเบียบคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในการหาผู้รับจ้าง จะต้องเป็นไปตามระเบียบคือได้มอบหมายให้ทางอำเภอ ในส่วน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อ้างว่าเป็นผู้เสนอโครงการ นั้น ตนยืนยันว่า เมื่องบประมาณมาถึง จะต้องทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง ส่วนปัญหาการเรียกรับ การขายงาน ตนได้มอบหมายให้ มีการตรวจสอบ ทุกขั้นตอน ซึ่งยอมรับว่า หากเป็นการสมยอมกันระหว่าง ผู้รับจ้าง อาจจะตรวจสอบยาก แต่หากใครไม่ทำงานตามแบบมาตรฐาน หรือปริมาณงานไม่ตรง ทางเจ้าหน้าที่ไม่ตรวจรับแน่นอน สำคัญที่สุดคือการตรวจรับงานจะต้องเป็นไปตามแบบ ส่วนเรื่องการแอบอ้างเรียกรับหัวคิว ยืนยันไม่มี และยืนยัน ว่างบประมาณที่รัฐบาลอนุมัติทางจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้ทันภายใน วันที่ 30 กันยายน 2563

นายสุภวิทย์ พรรณวงศ์ นายก อบต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ในฐานะนายกสมาคม อบต.จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า เกี่ยวกับ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในพื้นที่ จ.นครพนม โดยปี งบประมาณ 2563 ทางรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ก่อนนี้ทางจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ ทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโครงการ เพื่อขอรับงบประมาณ จึงได้ ระดมเจ้าหน้าที่ สำรวจออกแบบ เสนอตามขั้นตอน สุดท้ายยอมรับว่า ถูกยืมมือ ทางกระทรวงมหาดไทย ทางจังหวัด ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่การกระจายอำนาจแก่ท้องถิ่น ไม่มีความจริงใจในการจัดสรรงบประมาณ พออนุมัติงบประมาณกับไปมอบหมายให้ทางอำเภอดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และอนุมัติงบประมาณลงไปยังอำเภอโดยตรง ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคนดูแลรับผิดชอบต้นเรื่อง สุดท้าย การตรวจรับงาน การดูแลพื้นที่ ส่งมอบพื้นที่ เป็นหน้าที่ของ อปท.ทุกอย่าง ไม่เข้าใจเจตนาของการออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ไม่อยากคิดในเรื่องของเจตนาด้านอื่นๆ แต่เมื่ออนุมัติให้ทางอำเภอ ทาง อปท.ยินดีที่จะตรวจสอบดูแล เกี่ยวกับมาตรฐานงาน แต่อยากสะท้อนว่า การกระจายอำนาจท้องถิ่น จะต้องมีความจริงใจ เพราะทุกวันนี้ท้องถิ่นขาดงบประมาณเกือบทุกแห่ง ทั้งถูกตัดการจัดเก็บภาษีโรงเรียน หายเกิน 80 เปอร์เซ็นต์ งบไม่เพียงพอพัฒนา หนำซ้ำงบอุดหนุนเหลือจ่าย ยังถูกเรียกคืน ไม่สามารถเอามาใช้พัฒนาได้ สุดท้ายกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ได้กระจายอำนาจลงมายัง อปท.อย่างแท้จริง ซึ่งได้มีหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาแก้ไข ในการส่วนระเบียบที่กระทบการพัฒนา

Next Post

ยื้อเกือบ 10 ปีไม่คืบ!สภาพัทยาหาทางรืิอถอนคอนโดยักษ์

เมืองพัทยา- สภาเมืองพัทยาจี้ฝ่ายบริหารเคลียร์ปัญหา […]

คุณอาจชอบ