งบ65เดี้ยง งบลงทุนน้อยกว่ากู้ขาดดุล7แสนล้านบาท

KANDA

ครม.ไฟเขียวแก้ไขงบ 65 ให้รายจ่ายเพื่อลงทุน น้อยกว่ากู้เพื่อชดเชย ตามกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ได้

นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบ รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายปี 2565 พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงและมาตรการแก้ไขกรณีงบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจำนวนน้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ทั้งนี้กรอบวงเงินงบประมาณ 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท มีการประมาณจัดเก็บรายได้จำนวน 2.4 แสนล้านบาท ต้องกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณ 7 แสนล้านบาท ทั้งนี้งบประมาณ 2565 แบ่งเป็นงบรายจ่ายประจำ 2.36 ล้านล้านบาท และงบลงทุน 6.2 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.วินิยการเงินการคลัง มาตรา 20 (1) กำหนดว่าการตั้งงบรายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่าย คือประมาณ 6.2 แสนล้านบาท และไม่น้อยการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณปี 2565 ซึ่งมีจำนวน 7 แสนล้านบาท ทำให้การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง

  • "ดอน"ขอเลื่อนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ร่างกายไม่แข็งแรง
  • “บิ๊กตู่”โอดเจอทั้งปัญหาโควิดทั้งการเมืองเราจะอยู่กันอย่างไร ชี้แก้รธน.เป็นเรื่องของสภาฯ

อย่างไรก็ตาม ท้าย มาตรา 20 (1) ได้ระบุไว้ว่าหากทำไม่ได้ต้องชี้แจงว่าทำไมทำไม่ได้ และจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร จึงได้มีนำเรื่องให้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

นายสมหมาย กล่าวว่า งบประมาณลงทุน 2565 ทำได้ตามพ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ที่ต้องไม่ต่ำกว่า 20% ของงบประมาณราย แต่ทำไม่ได้ตามที่กฎหมายที่ระบุว่าต้องไม่น้อยกว่าการกู้ชดเชยขาดดุล ซึ่งจะมีแนวการทางแก้ไขโดยชี้แจงให้ ครม. ทราบว่า การลงทุนมีช่องทางแหล่งเงินจากทางอื่น เช่น การร่วมลงทุนเอกรัฐกับเอกชน (PPP) หรือ การลงทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟัน) รวมทั้งการกู้เงินตามมาตรา 22 ของ พ.ร.บ. หนี้สาธารณะ มาเพิ่มเติมได้

นายสมหมาย กล่าวว่า ครม. ได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงงบปรับประมาณดังต่อไปนี้ ให้แต่ละหน่วยงานปรับงบประมาณตามวงเงินเดิมที่ได้รับการเห็นชอบจาก ครม. ไปวันนี้ โดยไม่ควรนำงบที่ได้รับการอนุมัติโยกไปใช้ในโครงใหม่ ไม่ควรนำรายจ่ายลงทุนไปเป็นรายจ่ายประจำ ไม่ควรนำรายจ่ายที่ใช้ตามยุทธศาสตร์ไปใช้เป็นงบด้านพื้นฐานทั่วไป และไม่ควรตั้งงบประมาณที่มีการผูกพันในปีงบประมาณต่อไป

“ทั้งนี้แผนการปรับปรุงงบประมาณ หน่วยงานต้องส่งให้สำนักงบภายในวันที่ 18 มี.ค. 2564 และสำนักงบประมาณพิจารณาปรับเพื่อเสนอให้ ครม. เห็นชอบอีกครั้ง 23 มี.ค. 2564 ต่อไป” นายสมหมาย กล่าว

Next Post

แจงแล้ว!! “อนุทิน” โต้ปมใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทยกลับด้านไล่ ส.ส.ก้าวไกล

“เสี่ยหนู” แจงปมมงลชนใส่เสื้อภูมิใจไทยกลับด้านโห่ไ […]

คุณอาจชอบ