“จาตุรนต์” เผย 6 เหตุที่รัฐไทยไม่ควรนิ่งดูดายต่อรัฐประหารเมียนมา

KANDA

“จาตุรนต์” เผย 6 เหตุที่รัฐไทยไม่ควรนิ่งดูดายต่อรัฐประหารเมียนมา

มาแล้ว!! “จาตุรนต์” ชี้ 6 เหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่ควรนิ่งดูดายต่อรัฐประหารเมียนมา ย้ำต้องสนับสนุนการเรียกร้องประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ เสนอ 6 เหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่ควรนิ่งดูดายกรณีการเกิดรัฐประหารในเมียนมา  ระบุว่า

สถานการณ์ที่เกิดการรัฐประหารในเมียนมาร์และมีการต่อสู้คัดค้านต่อต้านการรัฐประหารอยู่ในขณะนี้ รัฐบาลและประชาชนไทยไม่อาจนิ่งดูดายได้และจะต้องแสดงบทบาทอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยเองและภูมิภาคอาเซียนโดยรวม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นหลายประการ

1. อาเซียนเองมีหลักการที่จะต้องรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นที่ปรากฏว่าการรัฐประหารนำมาซึ่งการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน ทั้งยังไม่มีหลักประกันว่าจะเลยเถิดไปถึงการปราบการฆ่าประชาชนเมื่อใดและมากมายเท่าใดด้วย

2.หากมีการฆ่ากวาดล้างประชาชนขึ้น นอกจากเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสำคัญแล้ว ยังอาจจะเกิดผู้อพยพลี้ภัยจำนวนมากซึ่งประเทศไทยก็ต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้ลี้ภัยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

3.ไทยกับเมียนมาร์พึ่งพาซึ่งกันและกันในหลายด้าน ประเทศไทยอาศัยแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาร์จำนวนมาก ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดจากการรัฐประหารและการปกครองโดยคณะรัฐประหารย่อมส่งผลเสียต่อพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและด้านอื่นๆ

4.หากมีการปราบปรามเข่นฆ่าประชาชนและมีปัญหาอุปสรรคที่กระทบต่อแรงงานข้ามชาติ ย่อมจะเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ของทั้งสองประเทศโดยเฉพาะประเทศไทย

5.การรัฐประหารครั้งนี้อาจนำมาซึ่งการมีบทบาทและอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคอาเซียนในทางที่ไม่เป็นคุณต่อภูมิภาคอาเซียนเอง ซึ่งจะส่งผลเสียต่อประเทศไทยด้วย

  • เพื่อไทย แนะ ปชช.จับตารัฐบาลล้มกระดานแก้รัฐธรรมนูญ
  • ล็อตแรกมาแล้ว "อนุทิน" เผย ก.พ.นี้ วัคซีนจากจีนเข้า 2 ล้านโดส

6.หากคณะรัฐประหารปกครองประเทศนานออกไป การต่อสู้คัดค้านจะมากขึ้น การบอยคอตจากประเทศต่างๆอาจมากขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องจำเป็น แต่ก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมียนมาร์และย่อมส่งผลต่อการค้าขายลงทุนระหว่างเมียนมาร์กับไทยด้วย

ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ สิ่งที่รัฐบาลไทยพึงกระทำก็คือ 1.รัฐบาลไทยต้องไม่นิ่งดูดายและจะต้องแสดงบทบาทอย่างเหมาะสม เพราะการที่รัฐบาลไทยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อการรัฐประหารในเมียนมาร์อย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เป็นการละเลยต่อการรักษาผลประโยชน์ของอาเซียนและของประเทศไทยเอง

2. เลิกอ้างเรื่องการไม่แทรกแซงประเทศอื่นจนกลายเป็นไม่ทำอะไรเลย รีบร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้ริเริ่มผลักดันให้มีการหารือกับคณะรัฐประหารในมียนมาร์ขึ้นแล้ว เพื่อหาทางลดความเสียหายต่อประเทศต่างๆในอาเซียนด้วยกัน

3. รัฐบาลไทยควรทำก็คือไม่แสดงความเป็นพวกพ้องกับคณะรัฐประหารอย่างออกนอกหน้า ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนชาวเมียนมาร์ในประเทศไทย ด้วยความเข้าใจว่าการรัฐประหารครั้งนี้คือความเป็นความตายของพวกเขา

ทั้งนี้นอกจากผลักดันให้รัฐบาลไทยรักษาผลประโยชน์ของประเทศแล้ว ประชาชนไทยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชนชาวเมืยนมาร์ สนับสนุนส่งเสริมให้รัฐบาลประเทศต่างๆและประชาคมโลกกดดันให้ผู้นำกองทัพเมียนมาร์ล้มเลิกการทำรัฐประหาร หยุดคุกคามจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด

หากประชาชนชาวเมียนมาร์ได้รับชัยชนะในการหยุดยั้งการรัฐประหารครั้งนี้และสามารถนำประชาธิปไตยกลับคืนมาได้ ย่อมเป็นตัวอย่างและกำลังใจให้แก่การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเราด้วย

 

Next Post

รวบเครือข่าย"อ้วน เซียนตึ๊ง"แก๊งใหญ่ส่งยานรกลงภาคใต้ยึดยาบ้าร่วม 5 ล้านเม็ด

ตำรวจ 191 ทลายเครือข่าย"อ้วน เซียนตึ๊ง"ส […]