ชป.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ-แก้ปัญหาภาคเกษตร

KANDA

ชป.ร่วมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ-แก้ปัญหาภาคเกษตร

กระทรวงเกษตรฯเดินหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน( ชป.) นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร และนายวิทยา แก้วมี ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานตามภารกิจสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกับกำหนดแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งประเทศ

  • เยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย3,440ล้านบาท
  • ธ.ก.ส. พักหนี้เกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงโควิดสูง

Next Post

"หน.ป้อม" ฉุนสะบัดหน้าหนี หลังโดนถามพรรคร่วมเคลียร์ลต.ซ่อมเมืองคอนไม่ลงตัว

ประวิตร ฉุนกึ๊กสะบัดหน้าหนีขึ้นรถ หลังสื่อถามพรรคร […]

คุณอาจชอบ