ชาติมหาอำนาจร้ายยิ่งกว่าม็อบ ห่วงไทยเสียเปรียบ ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง

KANDA

ชาติมหาอำนาจร้ายยิ่งกว่าม็อบ ห่วงไทยเสียเปรียบ ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวัง

โพลสำรวจเผย ประชาชน ห่วงไทยเสียเปรียบประเทศมหาอำนาจ แนะทุกฝ่ายต้องตื่นรู้เฝ้าระวังผลประโยชน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง ชาติมหาอำนาจ กับ การครอบงำไทย กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 1,743 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 – 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา

เมื่อถามถึง ความเสียเปรียบของประเทศไทยในอดีต จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ กับ ชาติมหาอำนาจ เช่น การทำทัวร์ศูนย์เหรียญ และ ปัญหาขยะพิษ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุ ประเทศไทย เสียเปรียบในอดีตที่ผ่านมา ในขณะที่ ร้อยละ 14.4 ระบุประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ ที่น่าพิจารณาคือ

  • ผลวิจัยเผยการชุมนุมทางการเมืองไม่ได้ทำให้ความสุขคนไทยเลวร้ายลง
  • โพลเชื่อต่างชาติสนับสนุน "ม็อบ" ในไทยเชื่อมโยงนักการเมือง

เมื่อถามถึง ความเสียเปรียบของประเทศไทยในปัจจุบัน จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ กับ ชาติมหาอำนาจ เช่น การใช้ นอมินี คนไทย เกิดศูนย์การค้าใหม่ ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.7 ระบุ ประเทศไทย เสียเปรียบใน ปัจจุบันนี้ ในขณะที่ ร้อยละ 15.3 ระบุ ประเทศไทย ไม่เสียเปรียบ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ความเสียเปรียบของประเทศไทยในอนาคต จากการค้าธุรกิจระหว่างประเทศ กับ ชาติมหาอำนาจ ในโครงการลงทุนแสวงหาผลประโยชน์และทรัพยากรลุ่มแม่น้ำโขง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 88.2 ระบุ ประเทศไทย จะเสียเปรียบในอนาคต ในขณะที่ ร้อยละ 11.8 ระบุประเทศไทย จะไม่เสียเปรียบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กล่าวว่า ชาติมหาอำนาจร้ายยิ่งกว่าม็อบ คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกประเทศไทยเสียเปรียบชาติมหาอำนาจทั้งใน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากอิทธิพลของชาติมหาอำนาจที่เข้ามาทำธุรกิจการค้าในประเทศไทย นอกจากนี้ ที่น่าเป็นห่วงคือ การกอบโกยผลประโยชน์ชาติไทยไปจากโครงการลงทุนในลุ่มแม่น้ำโขงและโครงการหนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ที่น่ากลัวถึงความสูญเสียสมบัติชาติไทยไปที่อาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าความวุ่นวายจากขบวนการม็อบการเมืองในเวลานี้ ที่รัฐบาลและประชาชนคนไทยทุกคนต้องตื่นรู้และเฝ้าระวังรักษาผลประโยชน์ชาติให้พ้นการครอบงำของชาติมหาอำนาจที่กำลังแทรกซึมเข้ามาในรูปแบบต่าง ๆ ที่คนไทยไม่ทันระวังตัว

Next Post

ตร.แนะเลี่ยงเส้นทางอนุสาวรีย์ปชต.ม็อบชุมนุม 14 พย. -จัด 34 กองร้อยรับมือ

ตำรวจ แนะ เลี่ยงเส้นทาง ม็อบนัดชุมนุมอนุสาวรีย์ประ […]