ชาวเน็ตกว่า 200,000 ลงชื่อหนุนสมรสเท่าเทียม จ่อยื่นสภาฯ แก้กฎหมายแต่งงาน

MALI

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกว่า 235,000 คนลงชื่อสนับสนุนให้แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1448 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดทางให้คู่รักที่มีเพศกำเนิดเดียวกันแต่งงานและได้รับสิทธิต่างๆ ทัดเทียมกับคู่รักชายหญิง

ด้านกลุ่มองค์กรและสมาคมต่างๆ ที่ร่วมกันผลักดันการสมรสเท่าเทียมนี้ เคยเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าตั้งความหวังไว้ที่ 1 ล้านรายชื่อ ก่อนยื่นให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการสมรส

ความต่อสู้เพื่อสิทธินี้เกิดขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 1448 ที่จำกัดการแต่งงานไว้เฉพาะคู่รักชายและหญิง ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

แม้ว่าคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระบุต่อไปว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรากฎหมายอีกฉบับขึ้นมาเพื่อรับรองสิทธิของกลุ่มคนเพศหลากหลาย แต่ผู้คนและองค์กรที่สนับสนุนสิทธิของกลุ่มเพศหลากหลายกลับรู้สึกผิดหวัง และมองว่าถ้าหากทุกคนเท่าเทียมกันจริงก็ควรใช้กฎหมายเดียวกันได้ เพราะการตรากฎหมายแยก อย่างเช่น กฎหมายคู่ชีวิต อาจทำให้ผู้ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายแยกนี้ไม่ได้รับสิทธิเท่ากับคู่สมรสชายหญิง

เหตุนี้กลุ่มสนับสนุนสิทธิของคนเพศหลากหลายเหล่านี้จึงปลุกกระแสการรณรงค์ให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง โดยมีการเปิดเว็บไซต์ https://www.support1448.org เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนที่เห็นด้วย

การสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นแล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศในซีกโลกตะวันตก ส่วนทวีปเอเชียมีเพียงเขตอำนาจเดียวเท่านั้นที่ให้สิทธิดังกล่าว คือ ไต้หวัน

Next Post

YCS DAO, Rebranded From Yakuza Cats Society, Launches 4 Year-Long Incentive Program

YCS DAO with a Japanese-themed cat NFT Collection […]

คุณอาจชอบ