ชาวเน็ตคำนวณรายได้ “ประยุทธ์” ดำรงตำแหน่งนายกฯ 7 ปี แต่บัญชีทรัพย์สิน “ไม่เปิดเผย”

MALI

ชาวเน็ตคำนวณรายได้ “ประยุทธ์” ดำรงตำแหน่งนายกฯ 7 ปี แต่ขณะเดียวกัน ป.ป.ช. ไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของนายกฯ จึงไม่อาจทราบได้ว่าปัจจุบันมีมากน้อยเพียงใด

ภายหลัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) ประกาศไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิด-19

กรณีดังกล่าว โลกออนไลน์ต่างให้ความสนใจและวิพากษ์วิจารณ์กันตลอดทั้งวัน ซึ่งต่อมามีการเปิดเผยว่า เงินเดือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเงินประจำตัวแหน่ง 75,590+50,000 = 125,590 บาท ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เท่ากับ 376,770 บาท

โดยเมื่อคำนวณจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 6 ปี 9 เดือน ยอดเงินรายได้รวมอยู่ที่ 10,423,970 บาท 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ไม่ได้มีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สิน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีฯ ของผู้ยื่นที่ยื่นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และบัญชีดังกล่าวเป็นข้อมูลซึ่งมีลักษณะเฉพาะของบุคคลที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ห้ามมิให้เปิดเผยตามกฎหมาย ป.ป.ช. ฉบับใหม่ มาตรา 36 

จากการตรวจสอบข้อมูลเมื่อปี 2557 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก่อนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 102,317,152 บาท

ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 58,967,022 บาท, เงินลงทุน 9 แห่ง 23,072,380 บาท, ที่ดิน 2 แปลง 2,284,750 บาท, โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 ล้านบาท, ยานพาหนะ 4 คัน 11.8 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 4 รายการ 4,193,000 บาท มีหนี้สิน 327,372 บาท

พล.อ.ประยุทธ์ แจ้งว่า ได้รับเงินจากการขายที่ดิน 9 โฉนดแก่บริษัท 69 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จากบิดา พ.อ.ประพัฒน์ จันทร์โอชา รวมมูลค่า 540 ล้านบาท และได้แบ่งให้บิดากับน้องรวม 267 ล้านบาท มอบให้ลูก 2 คน 198 ล้านบาท และได้รับเงินจากน้องที่สร้างบ้านให้พ่ออีก 6 ล้านบาท

ส่วนนางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส มีทรัพย์สิน 26,347,382 บาท

ได้แก่ เงินฝาก 6 บัญชี 7,977,382 บาท, ที่ดิน 3 แปลง (1 แปลงร่วมกรรมสิทธิ์กับผู้อื่น) 5,350,000 บาท, โรงเรือนฯ 2 ล้านบาท, ยานพาหนะ 1 คัน 3.5 ล้านบาท, ทรัพย์สินอื่นฯ 1 รายการ 7,520,000 บาท มีหนี้สิน 327,372 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินเบ็ดเสร็จ 128,664,535 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 654,745 บาท

  • นักข่าวดังเผย “ประยุทธ์” รับเงินเดือนนายกฯ ตำแหน่งเดียว แม้ควบทั้งหมด 57 ตำแหน่ง
  • นายกฯ ประกาศกลางที่ประชุม ศบค. ไม่รับเงินเดือน 3 เดือน เอาไปใช้แก้ปัญหาโควิด
  • ส่องเงินเดือนนายกรัฐมนตรี “ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้เท่าไหร่?
  • เงินเดือนนายกรัฐมนตรี-รัฐมนตรี ข้าราชการการเมืองรับเงินเดือนกี่บาท
  • “ประวิตร” เอาด้วย ไม่รับเงินเดือนรองนายกฯ 3 เดือน-รัฐมนตรีทยอยประกาศตาม

 

 

Next Post

Medical Companies in Germany Boost Investor Confidence with AsiaPresswire's Medical Distribution Packages

Berlin, Germany / SEAPRWire / Medical sh […]

คุณอาจชอบ