ช็อก! ปี 63 งบทหารไทยสูงอันดับ 27 ของโลก กำลังพลมากอันดับ 9 ของเอเชีย

MALI

ร็อกเก็ต มีเดีย แล็บ เผยว่าปี 2563 ไทยเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณด้านทหารสูงที่สุดอันดับที่ 27 ของโลก ก้าวขึ้นมาจากอันดับที่ 30 ในปี 2562

ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงมาจากรายงาน The Military Balance 2021 ของ The International Institute For Strategic Studies (IISS)

หากนับเฉพาะทวีปเอเชีย ไทยจะเป็นอันดับ 9 และเมื่อนับเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะสูงเป็นอันดับ 3 เป็นรองเพียงสิงคโปร์และอินโดนีเซียเท่านั้น

นอกจากนี้ไทยยังมีกำลังพลประจำการสูงเป็นอันดับ 9 ของทวีปเอเชียและโอเชียเนีย ที่ 360,850 นาย แบ่งเป็นกองทัพบก 245,000 นาย กองทัพเรือ 69,850 นาย กองทัพอากาศ 46,000 กองทหารรักษาพระองค์ 87 หน่วย และกองกำลังกึ่งทหาร ทั้ง ตำรวจตระเวนชายแดน ตำรวจน้ำ อาสาสมัคร กองบินตำรวจ ตำรวจท้องที่ และทหารพราน รวมแล้วกว่าอีก 93,700 นาย 

ร็อกเก็ต มีเดีย แล็บ ระบุอีกว่า แม้งบประมาณด้านกลาโหมของไทยในปีงบประมาณ 2565 จะลดลงไป 5.24% มาอยู่ที่ 203,282 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้า ซึ่งลดลงมากกว่าหลายกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่ลดลง 2.74% แต่เมื่อดูเฉพาะงบประมาณด้านการป้องกันประเทศ กลับลดลงไปเพียง 4.9% และมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ขณะที่งบประมาณด้านการสาธารณสุขกลับลดลงถึง 10.8%

Next Post

Activation Group and Vision Entertainment Enters into a Strategic Cooperation

HONG KONG, Jul 8, 2021 – (ACN Newswire via S […]

คุณอาจชอบ