ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | 18 Economic Trend Leaders

KANDA

18 Economic Trend Leaders : ส่องเทรนด์การแก้ปัญหาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร กับ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Next Post

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล | 18 Economic Trend Leaders

18 Economic Trend Leaders : เมื่อ “สึนามิทาง […]

คุณอาจชอบ