ดร.เอกก์ ภทรธนกุล | 18 Economic Trend Leaders

KANDA

18 Economic Trend Leaders : เมื่อ “สึนามิทางการตลาด” มาเยือน ความท้าทายและแนวโน้มด้านมาร์เก็ตติ้งในปี2564จะเป็นอย่างไร? หาคำตอบกับ “ดร.เอกก์ ภทรธนกุล” ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านแบรนด์องค์กร


Next Post

“จาตุรนต์” เผย 6 เหตุที่รัฐไทยไม่ควรนิ่งดูดายต่อรัฐประหารเมียนมา

มาแล้ว!! “จาตุรนต์” ชี้ 6 เหตุผลที่รัฐบาลไทยไม่ควร […]