ด่วน! ที่ประชุมร่วมรัฐสภามีมติเห็นชอบแก้ รธน. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ฝ่าด่าน ส.ว. ฉลุย

MALI

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาโหวตผ่านฉลุย! ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 เห็นชอบให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และกำหนดจำนวน ส.ส. ทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 400 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน

วันนี้ (10 ก.ย.) ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ที่ผ่านมา มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในวาระ 3 ซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบขานชื่อทีละคน

ล่าสุด หลังจากที่มีการขานชื่อสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดเพื่อลงมติ ผลปรากฏว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้ลงมติเห็นชอบเกิน 84 เสียง หรือเกินจำนวน 1 ใน 3 ของ ส.ว.ทั้งหมด ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นที่เรียบร้อย และยังได้คะแนนเสียงเห็นชอบเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา จึงถือว่ามติที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว

โดยผลการลงมติของสมาชิกรัฐสภาพบว่า

  • เห็นชอบ 472 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 323 เสียง | ส.ว. 149 เสียง
  • ไม่เห็นชอบ 33 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 23 เสียง | ส.ว. 10 เสียง
  • งดออกเสียง 187 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 121 เสียง | ส.ว. 66 เสียง

ซึ่งถือว่าเกินครึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่ของทั้งสองสภารวมกันในเงื่อนไขแรก รวมทั้งยังผ่านเงื่อนไขที่ 2 และ 3 คือ มีเสียง ส.ส. จากพรรคที่ไม่ได้เป็น รมต. ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่น้อยกว่า 20% และมี ส.ว. อย่างน้อย 84 เสียงโหวตเห็นชอบด้วยเช่นกัน

เมื่อตรวจสอบการโหวตจะพบว่า ส.ว. ที่เป็นสายทหารส่วนใหญ่ เลือกลงคะแนน “เห็นชอบ” ซึ่งรวมไปถึง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ขณะที่ ส.ส. ในฝั่งพรรคการเมือง ที่โหวต “เห็นชอบ” ได้แก่ พรรคพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา ขณะที่ “งดออกเสียง” ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคภูมิใจไทย ส่วนพรรคเสรีรวมไทย โหวต “ไม่เห็นชอบ”

ทั้งนี้ เงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 นั้น จะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกรัฐสภาเท่าที่มีอยู่ คือ ต้องมากกว่า 365 คน หรือตั้งแต่ 366 เสียงขึ้นไป จากปัจจุบันสมาชิกรัฐสภาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้มีจำนวน 730 คน แยกเป็น ส.ว. 250 คน ส.ส. 480 คน โดยต้องมี ส.ส. จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน จากทั้งหมด 242 คน คือ 49 คน และต้องมี ส.ว. เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 คือ ไม่น้อยกว่า 84 คน ถ้ากรณีเสียงไม่ถึงด้วยกรณีใดกรณีหนึ่งถือว่าที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

นอกจากนี้ สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 คือ สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 500 คน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน 400 คน และสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน ซึ่งจะใช้การเลือกตั้งแบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ขั้นตอนหลังจากนี้ คือ รอเวลา 15 วัน แล้วจึงนำร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป

Next Post

AppsFlyer Launches Conversion Studio to Enable Single Source Mapping for SKAdNetwork Post-install Measurement

SINGAPORE, Sep 10, 2021 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ