ด่วน! “ปารีณา” ถูกศาลฎีกาสั่งพ้นตำแหน่ง ส.ส. พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี

MALI

ศาลฎีกาพิพากษา “ปารีณา” พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. พร้อมตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี จากคดีรุกป่า ผิดจริยธรรมร้ายแรง

วันนี้ (7 เม.ย.) ที่ศาลฎีกา สนามหลวง ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรี อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม โดยศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้อง และให้ นางสาวปารีณา หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564

ล่าสุด มีรายงานว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ นางสาวปารีณา พ้นจากตำแหน่ง ส.ส. และตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 10 ปี โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปารีณา ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม จึงมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งนับจากวันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ศาลฎีกาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี

อย่างไรก็ตาม จากคำพิพากษาดังกล่าว มีผลให้ นางสาวปารีณา ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 วรรค 4 และ พ.ร.ป.การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 และ 87 และมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ขัอ 3 ข้อ 17 ประกอบข้อ 27 วรรคสอง

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 81 บัญญัติว่า ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าในกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไป และไม่มีสิทธิดํารงตําแหน่งทางการเมืองใดๆ

หลังจากนี้ เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลง ต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่างภายใน 45 วัน ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ต้องจัดเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ใหม่ ภายในเวลา 45 วัน

ทั้งนี้ นางสาวปารีณา ไม่ได้เดินทางมารับฟังการพิจารณาของศาลฎีกาในวันนี้ โดยมอบหมายให้ นายทิวา การกระสัง ทนายความ เดินทางมาฟังคำพิพากษาแทน

Next Post

"เสรีพิศุทธ์" พร้อมสอบคลิปเสียงแรมโบ้ 15 ล้าน บอกง่ายกว่าเรื่องนาฬิกายืมเพื่อน

“เสรีพิศุทธ์” พร้อมสอบคลิปเสียง “แรมโบ้” เรียกรับเ […]