น้ำประปาเค็ม ภัยอันตราย แก้ไขได้

KANDA

 น้ำประปาเค็ม ภัยอันตราย แก้ไขได้

โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 

************************************

ปรากฏการณ์น้ำประปาเค็ม ดื่มไม่ได้ ผนวกกับฝุ่นพิษ PM2.5 คนกรุงเทพอากาศก็พิษ! น้ำก็พิษ! เป็นอันตรายต่อลูก และพ่อแม่เรา จะทำไงดี?

พี่เอ้พูดทุกเวที เมื่อมีคนถาม ปัญหาของกรุงเทพ ที่ซ้ำซาก เป็น”ปัญหาทางเทคนิค” ก็ต้องแก้ไขด้วยหลักทางหลักวิศวกรรม

น้ำประปาเค็ม เพราะน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปามีน้ำทะเลเจือปนมาก เพราะน้ำทะเลหนุน ดันเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ขณะที่เจ้าพระยาตอนเหนือแล้ง จึงไม่มีน้ำจืด ดันลงไปสู้! หลักการเท่านี้

  • "นพดล" จี้รัฐบาลแก้ปัญหาน้ำประปาเค็ม แนะเร่งวางแผน
  • มาคิดว่าจะทำอะไรกันดีดีกว่า

เมื่อมีหลัก รู้ปัญหา เราจึงหาทางออกได้ พี่เอ้ขอเสนอดังนี้

1. เลือกตำแหน่งสถานีสูบน้ำดิบ ของการประปานครหลวง ที่ปทุมธานี อาจใกล้ปลายน้ำมากไป แม้ในอดีตถือว่า เป็นตำแหน่งที่คิดว่า น้ำทะเลคงหนุนไม่ถึง แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติรุนแรง กปน.อาจต้องย้ายสถานีสูบน้ำดิบ ขึ้นเหนือไปอีก ที่น้ำทะเลหนุนไม่ถึง ด้วยเทคโนโลยีระบบท่อและอุโมงค์ จะไม่เป็นปัญหาเลย เพราะในต่างประเทศ หรือแม้แต่การประปาภูมิภาคของไทย ก็สามารถลำเลียงน้ำดิบมาผลิตน้ำประปา ในระยะทางไกลๆ #จะทำก็ทำได้

2. การดันน้ำจืด ดันน้ำทะเล เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน วางแผน กลยุทธ์ปล่อยน้ำลงมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสม ไม่ใช่ปล่อยมาตอนน้ำทะเลต่ำ ก็ไร้ประโยชน์ แต่พอน้ำทะเลขึ้นสูง น้ำเหนือหมด ไม่มีให้ปล่อย จบ! จึงต้องพยากรณ์ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับกทม. และ กปน. ยอมรับว่าการประสานข้ามหน่วยงานในประเทศไทย เป็นเรื่องท้าทายยิ่ง แต่ #จะทำก็ทำได้

3. การควบคุมระดับน้ำทะเลหนุน ทำได้ด้วยการจัดการเปิดปิดประตูน้ำ ของกทม. เป็นหลักวิศวกรรม น้ำเค็มหนุนก็ต้องปิด น้ำลงก็เปิด แต่มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เพราะมีเรื่องการขนส่งทางเรือ ทางคลอง และทางแม่น้ำเจ้าพระยา

ยังดี หากมีปัจจัยของน้ำฝน รอระบาย เข้ามาอีก แบบนี้เรื่องใหญ่ ไม่อยากเชื่อ ปัญหาน้ำประปาเค็ม ดื่มไม่ได้ กลายเป็นข้อพิสูจน์ กรุงเทพต้องเจอศึกหนัก รอบทิศทาง ทั้งทางบกรถติด ทางอากาศฝุ่นพิษ และทางน้ำน้ำเค็มหนุน…

อย่าเพิ่งหมดกำลังใจ เพราะปัญหาหนักกว่านี้ ในเมืองหลวงอื่นๆทั่วโลก มนุษย์ก็สู้ ประคับประคอง อยู่รอดได้ มามากมาย แล้วทำไม คนกรุงเทพจะทำไม่ได้ #น้ำประปาเค็ม

Next Post

อาการดีขึ้น! หมอประสิทธิ์เผยผู้ว่าฯสมุทรสาครเริ่มหายใจได้เอง

หมอประสิทธิ์เผยอาการผู้ว่าฯสมุทรสาครเริ่มหายใจได้เ […]