บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. กกต.เคาะแล้ว คือสีน้ำตาล ส่วนโหวต ส.ก. คือสีชมพู

MALI

ปลัด กทม.เผย กกต.เคาะแล้ว บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สีน้ำตาล ขณะที่บัตรเลือกตั้ง ส.ก. สีชมพู

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2565 โดยมี คณะผู้บริหาร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ กทม. และประชุมผ่านระบบออนไลน์

ในที่ประชุม สำนักงานปกครองและทะเบียน รายงานการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และสรุปข้อมูลการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากจำนวนผู้สมัคร 31 ราย ไม่รับสมัคร 1 ราย การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จากจำนวนผู้สมัคร 382 ราย ไม่รับสมัคร 3 ราย ซึ่งขณะนี้ผู้สมัครได้ไปยื่นคำร้องให้รับสมัครรับเลือกตั้ง และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตามแผนการจัดการเลือกตั้งต่อไป ได้แก่

  • การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย. 65
  • การประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 26 เม.ย. 65
  • การแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / รปภ. / อสส. / เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ภายในวันที่ 1 พ.ค. 65
  • การส่งหนังสือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งเจ้าบ้าน ภายในวันที่ 6 พ.ค. 65
  • การเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง / การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65
  • การส่งหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร ภายในวันที่ 14 พ.ค. 65
  • การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รอบแรก วันที่ 15–21 พ.ค. 65 และรอบหลัง วันที่ 23–29 พ.ค. 65
  • การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และส่งมอบวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง วันที่ 21 พ.ค. 65 เป็นต้น

ในส่วนของวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 กำหนดเวลาลงคะแนน 08.00 – 17.00 น. และนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยศูนย์ประมวลผลคะแนน จะตั้งอยู่ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ สีน้ำตาล และ สีบัตรลงคะแนนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คือ สีชมพู

ในที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบหากมีการยุบหน่วยเลือกตั้ง หรือเปลี่ยนสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งจากเดิม เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า รวมทั้งให้จัดเตรียมสถานที่พักคอยให้ประชาชนกรณีที่มีฝนตก หรือประชาชนมาใช้สิทธิในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก

  • วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)
Next Post

วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.)

คนกรุงมาทางนี้! วิธีตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งผู้ว่ากทม […]

คุณอาจชอบ