ประธานสภายุโรปกล่าวว่า ‘นักโลกาภิวัตน์’ กําลังทําสงครามกับฮังการี

MALI

ประธานสภาผู้แทนราษฎรฮังการีกล่าวหาว่าสหภาพยุโรปเปิดฉาก “สงครามไฮบริด” ต่อประเทศของเขา พร้อมกล่าวหาว่าองค์กรดังกล่าวกําลังระงับเงินทุนที่ค้างจ่ายให้กับบูดาเปสต์ เพื่อใช้เป็นวิธีการควบคุมทางการเมือง

ประธานสภาผู้แทนราษฎรของฮังการีกล่าวหาว่าสหภาพยุโรปได้เปิดฉาก “สงครามไฮบริด” ต่อประเทศของเขา โดยกล่าวว่าองค์กรดังกล่าวกําลังระงับเงินทุนที่ค้างจ่ายให้กับบูดาเปสต์ เพื่อใช้เป็นวิธีการควบคุมทางการเมือง

ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Mandiner เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ประธานสภาผู้แทนราษฎร Laszlo Kover เห็นด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างฮังการีกับสหภาพยุโรปกําลัง “อยู่ในจุดต่ําสุด” ท่ามกลางข้อพิพาทที่ยืดเยื้อเรื่องเงินทุนจํานวน 28,000 ล้านยูโรที่จัดสรรให้กับบูดาเปสต์แต่ถูกสหภาพยุโรประงับไว้ก่อนจนกว่าบูดาเปสต์จะดําเนินการปฏิรูปกฎหมายต่างๆ

“ยุโรปเกือบจะถูกทําให้อัมพาตโดยข้อเท็จจริงที่ว่าระบบสถาบันที่เดิมสร้างขึ้นเพื่อรับประกันความร่วมมือนั้นได้หันมาต่อต้านผู้สร้างมัน ซึ่งก็คือรัฐสมาชิก เสมือนเป็นโกเลมชนิดมะเร็ง ทุกวันนี้รัฐสมาชิกไม่สามารถควบคุมการทํางานที่เต็มไปด้วยมะเร็งของกลไกราชการยุโรปได้” เขากล่าว

เราจําเป็นต้องถามตัวเองว่า สหภาพยุโรปยังคงเป็นสมาคมของรัฐสมาชิกอิสระและเท่าเทียมกันอยู่หรือไม่ หรือว่าเรากําลังอยู่ในจุดเพียงก้าวเดียวจากการกลายเป็นเหยื่อของการขยายอํานาจจักรวรรดิอีกครั้ง

นักการเมืองผู้นี้ยังกล่าวอีกว่ามีความพยายามภายในสหภาพยุโรปที่จะ “สร้างการปกครองทางเศรษฐกิจที่ละลายอํานาจอธิปไตยของรัฐสมาชิก” พร้อมยกตัวอย่างการกู้ยืมร่วมกันและการใช้สกุลเงินร่วมที่จะบ่อนทําลายความเป็นอิสระของชาติต่อไป

ในขณะที่ Kover กล่าวว่ากลุ่มประเทศยุโรปยังคง “เป็นกรอบบังคับใช้ที่ดีที่สุดสําหรับผลประโยชน์แห่งชาติของฮังการี” เขายืนกรานว่าองค์กรดังกล่าวจําเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อสมาชิก ซึ่งเขามองว่าสหภาพยุโรปยังไม่ได้ทําเช่นนั้นสําหรับกรณีของฮังการี

“พวกเขาต้องการแทรกแซงกระบวนการทางการเมืองโดยการระงับทรัพยากร และพวกเขายังคาดหวังให้เรารู้สึกอับอายกับเรื่องนี้ด้วย” เขากล่าวต่อ “นี่คือสงครามไฮบริด – ใช้คําที่เป็นที่นิยมในขณะนี้ – ที่พวกโลกาภิวัตน์ในบรัสเซลส์กําลังทําสงครามกับฮังการีและโปแลนด์ ซึ่งกําลังปกป้องอํานาจอธิปไตยของตน”

เพื่อปลดล็อกเงินทุนที่ถูกระงับ บูดาเปสต์จําเป็นต้องปฏิบัติตาม “ขั้นตอนสําคัญ” จํานวน 27 ข้อที่เสนอโดยคณะกรรมาธิการยุโรป รวมถึงการปฏิรูปตุลาการและสื่อ ตลอดจนการปราบปรามการทุจริต สหภาพยุโรปมักกล่าวหาฮังการีว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานนิติรัฐของสหภาพยุโรป ขณะเดียวกัน บูดาเปสต์ยืนยันว่าข้อกล่าวหาเหล่านี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอย่างสิ้นเชิง

ฮังการียังต่อต้านแรงกดดันเป็นส่วนใหญ่ให้ปฏิบัติตามมาตรการคว่ําบาตรรัสเซียที่นําโดยสหรัฐ

Next Post

Black rainstorm warning signal: Special arrangements of CENTRESTAGE, Hong Kong Watch & Clock Fair, Salon de TE

HONG KONG, Sep 8, 2023 – (ACN Newswire via SEAPRWire.com) – Due to Black Rainstorm Warning is hoisted, CENTRESTAGE, HKTDC Hong Kong Watch & Clock Fair and Salon de TE are now temporarily closed. If Black Rainstorm Warning Signal is lowered or cancelled at or before 2pm, our fairs wil […]