ประยุทธ์ เซ็นยกเลิกเคอร์ฟิว! กทม.-พื้นที่นำร่องท่องเที่ยวรวม 17 จังหวัด ตั้งแต่ 5 ทุ่ม 31 ต.ค.

MALI

“ประยุทธ์” เซ็นยกเลิกเคอร์ฟิวกรุงเทพฯ – 16 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว มีผลตั้งแต่ 5 ทุ่ม ของวันที่ 31 ตุลาคม 2564

เมื่อคืนนี้ (21 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ผอ.ศบค.) ลงนามในคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

พื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 17 จังหวัด ดังนี้

1. กรุงเทพมหานคร
2. กระบี่
3. ชลบุรี (เฉพาะ อ.บางละมุง เมืองพัทยา ศรีราชา เกาะสีชัง และสัตหีบ เฉพาะ ต.นาจอมเทียน และ ต.บางเสร่)
4. เชียงใหม่ (เฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ ดอยเต่า แม่ริม และแม่แตง)
5. ตราด (เฉพาะ อ.เกาะช้าง)
6. บุรีรัมย์ (เฉพาะ อ.บุรีรัมย์)
7. ประจวบคีรีขันธ์ (เฉพาะ ต.หัวหิน และ ต.หนองแก)
8. พังงา
9. เพชรบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองชะอำ)
10. ภูเก็ต
11. ระนอง (เฉพาะเกาะพยาม)
12. ระยอง (เฉพาะเกาะเสม็ด)
13. เลย (เฉพาะ อ.เชียงคาน)
14. สมุทรปราการ (เฉพาะบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
15. สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
16. หนองคาย (เฉพาะ อ.เมืองหนองคาย สังคม ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ)
17. อุดรธานี (เฉพาะ อ.เมืองอุดรธานี บ้านดุง กุมภวาปี นายูง หนองหาน และประจักษ์ศิลปาคม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 36) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ข้อ 3 ที่เป็นการยกเลิกเคอร์ฟิวในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 17 จังหวัด ซึ่งมีเนื้อหาว่า

ข้อ 3 การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวซึ่งเดิมเคยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากการจำแนกจังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ แต่ได้มีคำสั่งกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกำหนดนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ในขณะที่สาระสำคัญอื่นๆ อาทิ ข้อ 4 ที่ระบุว่า ยังคงห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 คนในเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว

และข้อ 5 ที่กำหนดว่า ในระยะเริ่มแรกของการเปิดเขตพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ให้สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ยังคงปิดการดำเนินการไว้ก่อนในช่วงเวลานี้

Next Post

XanPool, Payments Infrastructure Builder Secured $27 Million USD to Consolidate Its Presence in APAC and Expand Its Service Offerings

Hong Kong / SEAPRWire / October 22, 2021 / &n […]

คุณอาจชอบ