ประยุทธ์ โชว์วิสัยทัศน์ที่ยะลา แนะเลี้ยงไก่บ้านละ 2 ตัว อย่าเพิ่งฆ่า-รอเก็บไข่ ยึดหลักพอเพียง

MALI

วันนี้(15 ธ.ค.) เวลา 10.00 น. ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ตรวจติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายกฯ กล่าวทักทายประชาชนที่มาต้อนรับว่า “อัสซะลามุอะลัยกุม ขอให้สันติเกิดขึ้นกับทุกคน”

โดยระหว่างลงพื้นที่ติดตามงานนั้น นายกฯ กล่าวว่า ต้องการให้เกษตรกรใช้ระบบ Agri-Map แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามพื้นที่เพาะปลูกว่าต้องปลูกอะไรบ้างในพื้นที่ หรือต้องปลูกพืชพันธุ์อะไรเสริม มากกว่าจะรอผลผลิตหรือรอรายได้ตามฤดูกาลอย่างเดียว

ปัญหาสำคัญที่รัฐบาลเล็งเห็นคือปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้ครัวเรือน และปัญหาหนี้นอกระบบ ซี่งวันนี้เกิดกับคนทั้งประเทศ และยังแก้ไม่ได้ ทั้งนี้ ตราบใดที่ประชาชนมีรายได้น้อย มีลูกหลายคน และลูกก็อยากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ต้องมีการกู้ จึงต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอ

ตอนหนึ่งนายกฯ พูดอีกว่า “ทำอย่างไรจะลดรายจ่ายให้เขาได้ ไม่ต้องไปซื้อพืช ซื้อผัก ซื้อไก่ วันนี้ ถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก 2 ตัว อย่าเพิ่งฆ่ามันก่อน ให้มันโต ให้มันไข่ก่อนนะ ค่อยๆ ดูแลตัวเองอย่างนี้ ค่าใช้จ่ายจะน้อยลง ถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยไม่ได้ เป็นไปตามที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ท่านรับสั่งไว้เรื่องความพอเพียง”

นายกฯ ยังกล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ ตนมาดูงานด้านความมั่นคง สำหรับปัญหาความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้น สถิติค่อนข้างลดลง แต่ยอมรับว่ายังมีอยู่ ตราบใดที่ขบวนการเหล่านี้ยังไม่เลิกหรือหมดไป เหตุการณ์ก็ยังมีอยู่แบบนี้ ทุกคนจึงต้องช่วยกันระมัดระวัง แจ้งเตือน ทั้งตัวเองและเจ้าหน้าที่ ต้องรู้จักสังเกตสถานการณ์ต่างๆ ไม่เช่นนั้นเราจะขาดความระมัดระวัง เจ้าหน้าที่จะดูแลไม่ทั่วถึง

ยืนยันว่าตนในฐานะนายกฯ ไม่เคยหยุดคิดตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ ครั้งแรก สิ่งที่ต้องการคือทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม สังคมจะต้องมีความเป็นธรรม มีพหุวัฒนธรรม ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 

Next Post

TVS Motor Company and BMW Motorrad Announce the Expansion of their Cooperation Agreement for Future Technologies and Electric Vehicles

Singapore, Dec 15, 2021 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ