ปิดตายพื้นที่ไข่แดงโควิดสมุทรสาคร20ไร่ล้อมลวดหนามลาดตระเวนเข้มข้น

KANDA

ปิดตายพื้นที่ไข่แดงโควิดสมุทรสาคร20ไร่ล้อมลวดหนามลาดตระเวนเข้มข้น

ศบค.แจงพื้นที่ควบคุมสูงสุด"สมุทรสาคร"20 ไร่ตรึง 4,000 คน ต่างด้าว 3,800 คน คนไทย 200 คน วางลวดหนาม ติดตั้งไฟส่องสว่าง มีรถชุดเคลื่อนที่ตรวจภายใน 6 จุด ลาดตระเวนโดยรอบ ห้ามต่างด้าวออกนอกจังหวัดทั้งทางบกและทางทะเล

เมื่อวันที่24ธ.ค. เว็บไซค์รัฐบาลไทย(www.thaigov.go.th)ได้เผยแพร่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ตอนหนึ่งระบุว่า ศปม. โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้รายงานพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดสมุทรสาคร มี 20 ไร่ มีคนอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 คน เป็นต่างด้าว 3,800 คน คนไทย 200 คน มีการวางลวดหนาม ติดตั้งไฟส่องสว่าง มีรถชุดเคลื่อนที่ตรวจภายใน 6 จุด ลาดตระเวนโดยรอบ พร้อมชุดตรวจร่วมเพื่อบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ใน 7 พื้นที่ ตั้งจุดตรวจร่วม 12 จุดเพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวออกนอกจังหวัดทั้งทางบกและทางทะเล

นอกจากนี้ พื้นที่รอบนอกจังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ตั้งชุดตรวจร่วม 13 จุด ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดโดยรอบเพื่อควบคุมการเดินทางออกจากสมุทรสาคร รวมทั้งมีการยกระดับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน บริเวณแนวชายแดนตลอด 24 ชม. ที่จังหวัดกาญจนบุรี 3 จุด ตาก 8 จุด เชียงราย 24 จุด ระนอง 15 จุด สงขลา 5 จุด รวม 55 จุด ทั้งนี้ ขอความร่วมมือชาวต่างประเทศที่อยู่โดยรอบประเทศไทย ขอให้อยู่ในที่ตั้ง ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในขณะนี้

ขณะเดียวกันศบค.ขอยืนยันไม่มีการพิจารณาล็อคดาวน์ในที่ประชุม พร้อมแบ่งพื้นที่ตามสถานการณ์ 4 พื้นที่ 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด 2. พื้นที่ควบคุม 3. พื้นที่เฝ้าระวัง และ 4พื้นที่เฝ้าระวัง ทั้งนี้รายละเอียด 4 พื้นที่ ดังกล่าว แบ่งเป็น 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากและมีมากกว่า 1 พื้นที่ (ย่อย) จะต้องเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง และกิจกรรม/กิจกรรมที่เสี่ยง แยกกักผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตามขีดความสามารถ โดยมอบกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข พร้อมพิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติดเชื้อ

ขณะเดียวกันทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 100% เน้นการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือเข้าไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก การติดตั้ง Application หมอชนะ เพิ่มเติมจากการใช้ Application ไทยชนะ การเปิด – ปิดสถานประกอบการที่มีความจำเป็น ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้า – ออกจากพื้นที่เด็ดขาด ควบคุมการเข้า – ออกยานพาหนะและบุคคลคนไทย โดยไม่ให้กระทบต่อการค้าและการอุตสาหกรรมมากเกินความจำเป็น

นอกจากนี้ ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคนคัดกรอง จุดสกัด และสายตรวจ เพื่อให้มีการควบคุมและจำกัดการเข้า – ออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้มาตรการ Work From Home อย่างเต็มขีดความสามารถ อีกทั้ง สถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก

2.พื้นที่ควบคุม พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่สีแดง หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า 10 ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว งดจัดกิจกรรมสาธารณะ ยกเว้นกิจกรรมที่จำกัดจำนวนคน หรือกิจกรรมสำหรับคนรู้จักคุ้นเคย ไม่ใช่กรณีที่มีคนจำนวนหลายร้อยคน

  • สถ.รับมอบผลิตภัณฑ์จากโอสถสภาสนับสนุนภารกิจสู้ภัยโควิด-19
  • ศบค.ไฟเขียว โรงเรียน- ชุมชน จัดงานวันเด็กได้ แต่พื้นที่สาธารณะ,เอกชนให้งด

3. พื้นที่เฝ้าระวัง พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 10 ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

4.ที่เฝ้าระวัง พื้นที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะมีผู้ติดเชื้อ ซึ่งนำไปสู่การแบ่งพื้นที่เพื่อออกมาตรการต่าง ๆ

ในส่วนสถานประกอบการยังเปิดดำเนินการได้ การประมงสามารถดำเนินการได้แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนการออกเรือ ทั้งนี้ ในส่วนของอาหารที่นำขึ้นมาจากทะเลต้องมีการตรวจหาเชื้อ โดยให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงสาธารณสุขสร้างความมั่นใจตรวจหาเชื้อในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้คนไทยมั่นใจบริโภคและการส่งออกของประเทศอีกด้วย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจใช้ข้อกำหนด ข้อพิจารณาออกมาตรการต่าง ๆ ออกมา สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่นั้น สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ดังนี้ พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดการจัดกิจรรมฉลองทุกชนิด เว้นแต่การจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ พื้นที่ควบคุม งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้ที่รู้จักคุ้นเคยได้ (เช่น เพื่อนคนที่รู้จักคุ้นเคยกัน จำนวนไม่มาก) หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์

อย่างไรก็ตามในส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวังนั้น สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ลดขนาดงานให้เล็กลงมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง

“ขอความร่วมมือให้งดจัดงานฉลองในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำหรับพื้นที่ควบคุมและพื้นที่อื่น ๆ ให้พิจารณาจัดงานฉลองกันในเครือญาติ หรือในลักษณะพบปะกันภายในครอบครัวในที่อยู่อาศัย และขอความร่วมมือผู้จัดงานฉลองปีใหม่ให้หลีกเลี่ยงการจัดงาน เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าคนที่ร่วมงานเดินทางมาจากไหนบ้าง หรือจะมีผู้เข้าร่วมงานกี่คน”โฆษก ศบค. ระบุ

ด้านผู้ที่จะเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้นต้องเข้าหลักเกณฑ์ตามที่สาธารณสุขกำหนด อาทิ สัมผัสกับผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการเจ็บป่วย เป็นโรคปอดอักเสบ หรือสามารถใช้สิทธิตามสิทธิบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิข้าราชการ หรือ สิทธิประกันสังคม รวมไปถึงแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในฐานะคนทำงาน หากนายจ้างสามารถยืนยันการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมยืนยันว่าจะดูแลแรงงานต่างด้าวให้ดีที่สุด

ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 ในไทยวันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 67 ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 58 ราย โดย 1 ราย เป็นหญิงชาวกัมพูชา เดินทางมาจากกัมพูชาตามเส้นทางธรรมชาติแล้วไม่เข้าสถานที่กักกัน 8 ราย เป็นผู้ที่อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ส่วนรายที่ 10 – 67 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร และเดินทางไปหลายจังหวัด ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร ถึงขณะนี้มีจำนวนรวม 1,273 ราย ขณะที่ สถานการณ์โควิด-19 โลก มีผู้ป่วยรวม 79 ล้านคน ผู้เสียชีวิต 1.7 ล้านคน โดยเมียนมามีผู้ป่วยใหม่ 923 คน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 143

Next Post

ท่าขี้เหล็กโควิดระบาดหนัก ป.ป.ส.สอบชื่อ20คนไทยขออยู่ต่อบ่อนจีวัน

ป.ป.ส.ประสานเมียนมา ตรวจสอบรายชื่อ 20 คนไทยขออยู่ต […]