ปิดหีบหนี้สาธารณะ63จ่อคอหอยแตะ50%จีดีพี

KANDA

ปิดหีบหนี้สาธารณะ63จ่อคอหอยแตะ50%จีดีพี

หนี้สาธารณะพุ่ง ก่อหนี้ใหม่อีก 1.34 ล้านล้านบาท ปี 64 หนี้ประเทศโต 9 ล้านล้านบาท

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ได้รายงานหนี้สาธารณะ ล่าสุด ณ 30 ก.ย. 2563 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 มีหนี้สาธารณะจำนวน 7.84 ล้านล้านบาท คิดเป็น 49.35% ของจีดีพี เมื่อเทียบกับ ณ 31 ส.ค. 2563 หนี้สาธารณะอยู่ที่ 7.66 ล้านล้านบาท คิดเป็น 47.90% ของจีดีพี คิดเป็นจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้น 1.8 แสนล้านบาท

สำหรับสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีเดือน ก.ย. 2563 ที่เพิ่มเป็น 49.35% มาจากทั้งจำนวนหนี้ที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันมูลค่าของจีดีพีก็ลดลง โดยในเดือน ก.ย. 2563 มูลค่าจีดีพีอยู่ที่ 15.9 ล้านล้านบาท ขณะที่เดือน ส.ค. 2563 มูลค่าจีดีพีอยู่ที่ 16 ล้านล้านบาท

ทั้งหนี้สาธารณะล่าสุด แบ่งเป็นหนี้รัฐบาล 6.73 ล้านล้านบาท หนี้รัฐวิสาหกิจ 7.95 แสนล้านบาท หนี้สถาบันการเงินที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 3.09 แสนล้านบาท และหนี้ของหน่วยงานรัฐ 7,821 ล้านบาท

  • คงเครดิตประเทศไทยดีเหมือนเดิมBBB+
  • คลังปลับลดจีดีพีติดลบเหลือ7.7%

ในส่วนของหนี้ที่รัฐบาลก่อเพิ่มในปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ การกู้เพื่อชดเชยขาดดุลงบประมาณ 4.91 แสนล้านบาท กู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3.55 แสนล้านบาท และเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. โควิด-19 อีก 3.35 แสนล้านบาท

สำหรับแผนการก่อหนี้สาธารณะใหม่ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวน 1.46 ล้านบาท เป็นรัฐบาลก่อหนี้ 1.34 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นการ กู้เพื่อชดเชยขาดดุล 6.23 แสนล้านบาท กู้ภายใต้ พ.ร.ก. โควิด-19 จำนวน 5.5 แสนล้านบาท กู้บริหารสภาพคล่อง 9.9 หมื่นล้านบาท และกู้ลงทุนโครงการ 7.41 หมื่นล้านบาท

ขณะที่เหลือเป็นการก่อหนี้ของรัฐวิสาหกิจ 1.17 แสนล้านบาท และการก่อหนี้ของหน่วยงานอื่นอีก 1,808 ล้านบาท

ทั้งนี้ปิดปีงบประมาณ 2564 หนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่้มเป็น 9 ล้านล้านบาท จากหนี้สาธารณะปี 2563 อยู่ที่ 7.84 ล้านล้านบาท และก่อนหนี้ใหม่ในปีงบประมาณ 2564 อีก 1.46 ล้านล้านบาท ส่วนสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพีจะอยู่ที่ไม่เกิน 60% ของจีดีพี หรือไม่ ยังต้องดูการมูลค่าของจีดีพีจะลดหรือเพิ่มขึ้น

Next Post

“ใหม่ ดาวิกา" สวมชุดลาเท็กซ์รัดรูปในตำนาน อวดหุ่นปัง “เต๋อ ฉันทวิชช์" ถึงกับร้อง

“ใหม่ ดาวิกา" ใส่ชุดลาเท็กซ์สุดแน่นเปรี๊ยะ เผ […]