ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน “สุภาพร กำเนิดผล” ส.ส.หญิงป้ายแดงสงขลา รวยอู้ฟู่ 635 ล้าน

MALI

เปิดทรัพย์สิน “สุภาพร กำเนิดผล” ส.ส.หญิงป้ายแดงของสงขลา รวยอู้ฟู่ 635 ล้าน หนี้ 52 ล้าน  เป็นเจ้าของสนามชนโค ที่ดินสงขลา-พัทลุง 410.73 ล้าน

(26 เม.ย.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 27 ม.ค.65 โดย น.ส.สุภาพร แจ้งสถานภาพว่าอยู่กินกันฉันสามีภริยากับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีลูก 2 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน

ทั้งนี้ พบว่า น.ส.สุภาพร นายเดชอิศม์ และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 635,831,734 บาท และมีหนี้สินรวมกัน 52,644,424 บาท รายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของ น.ส.สุภาพร 44 บัญชี จำนวน 19,976,780 บาท เงินฝากของนายเดชอิศม์ 13 บัญชี จำนวน 33,770,324 บาท

เงินฝากของลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 บัญชี จำนวน 178,992 บาท เงินลงทุนของ น.ส.สุภาพร มูลค่า 67,150,043 บาท เงินลงทุนของนายเดชอิศม์ จำนวน 10,850,000 บาท ที่ดินในชื่อของ น.ส.สุภาพร 43 แปลง จำนวน 167,100,000 บาท ที่ดินในชื่อของนายเดชอิศม์ 59 แปลง จำนวน 243,635,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ในหลายอำเภอของ จ.สงขลา และพัทลุง

เดชอิศม์ ขาวทอง – สุภาพร กำเนิดผล

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของ น.ส.สุภาพรและนายเดชอิศม์ รวมกัน 7 หลัง มูลค่า 44,069,823 บาท ประกอบด้วย สนามชนโค อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 แห่ง คอนโดมีเนียม 3 หลัง บ้านพักที่อยู่อาศัย 3 หลัง มีทั้งที่ กทม.และสงขลา ยานพาหนะในชื่อของ น.ส.สุภาพรและนายเดชอิศม์ มีทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถแทร็กเตอร์ รวมกัน 17 คัน มูลค่า 26,734,000 บาท สิทธิและสัมปทานของ น.ส.สุภาพร นายเดชอิศม์ และลูกที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มูลค่ารวมกัน 16,831,869 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของ น.ส.สุภาพรและนายเดชอิศม์ รวมกัน 48 รายการ มูลค่า 5,534,930 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ อาวุธปืน 8 กระบอก นาฬิกายี่หรู 6 เรือน อัญมณี เครื่องประดับ และทองคำรวม 15 รายการ กระเป๋าแบรนด์เนม 19 ใบ

น.ส.สุภาพรแจ้งว่า ตนและนายเดชอิศม์ มีเงินเบิกเกินบัญชีรวม 10 บัญชี จำนวน 543,779 บาท เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่นในชื่อของ น.ส.สุภาพรคนเดียว มูลค่า 2,100,645 บาท และมีหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของ น.ส.สุภาพร 50,000,000 บาท

โดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิซซิ่ง และนายบัณฑิต สมบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 ก.ค.64 จำนวน 20,000,000 บาท และกู้จากนายฉัตรชัย จิระโร 30,000,000 บาท เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64

Next Post

SugarLand Announces Project Launch

New York, NY, April 26, 2022 – (SEAPRWire) – Sugar […]

คุณอาจชอบ