ป.ป.ช. เปิดทรัพย์ ปลัดจตุพร รวย 101 ล้าน สะสมพระเครื่องกว่า 400 องค์ นั่งบอร์ด 6 แห่ง

MALI

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ “จตุพร บุรุษพัฒน์” พบฐานะอู้ฟู่เหยียบร้อยล้าน สะสมพระเครื่องเพียบกว่า 400 องค์ พร้อมกับนั่งเป็นกรรมการทั้งสิ้น 6 แห่ง

วันนี้ (8 ต.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ในรายของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรณียื่นทุก 3 ปี ตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 64 หลังจากก่อนหน้านี้เคยยื่นบัญชีฯ ขณะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 61

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายจตุพร แจ้งว่าดำรงตำแหน่งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ดังนี้

  1. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  2. ประธานคณะกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
  3. คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  4. คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
  5. คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
  6. คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  7. คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ซึ่ง นายจตุพร แจ้งว่า ตนเอง และนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ คู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 101,445,704.42 บาท โดยเป็นทรัพย์สินของนายจตุพร 58,801,631 บาท เป็นทรัพย์สินของนางจันทิรา 42,644,073.42 บาท และมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 591,960 บาท

สำหรับทรัพย์สินของนายจตุพรและนางจันทิรา ประกอบด้วย เงินสด 500,000 บาท เงินฝาก 25,088,597 บาท เงินลงทุน 8,718,900 บาท ที่ดิน 11,305,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 25,100,000 บาท ยานพาหนะ 6,807,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 3,361,205 บาท ทรัพย์สินอื่น 20,565,000 บาท

ในส่วนโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่นายจตุพรแจ้งไว้ มีจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย บ้านที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา บ้านที่แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. บ้านที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ห้องชุดที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. และห้องชุดที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นที่น่าสนใจประกอบด้วย รถยนต์ จำนวน 4 คัน พระพุทธรูปเชียงแสน รุ่นสิงห์ 1 หน้าตัก 20 นิ้ว พระรอด พระขุนแผน พระพุทธรูปบูชา พระเครื่องทองคำ และเหรียญทองคำต่างๆ ทองรูปพรรณ แหวน แหวนเพชร รวม 15 วง ต่างหูเพชร ปืน 3 กระบอก ได้แก่ ออโตเมติกขนาด 9 มม., รีวอลเวอร์ .38, ลูกกรด ขนาด .22 แหวนบุษราคัมล้อมเพชร เครื่องประดับอื่นๆ

ทั้งนี้ มีพระเครื่องทองคำ พระเครื่อง เหรียญทองคำและเหรียญต่างๆ รวม 413 องค์ ปากกา 13 ด้าม นาฬิกายี่ห้อหรูทั้งของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีรวม 37 เรือน กระเป๋ายี่ห้อหรู 10 ใบ นอกจากนี้ ยังมีรายการนาฬิกาและเครื่องประดับอื่นๆ ของคู่สมรสอีกที่ไม่ได้แสดงจำนวนแต่ระบุมูลค่า 300,000 บาท

Next Post

Robinos Releases a New Blockchain Platform for Retail Investors, Traders, and Sport Fans

New York, NY, Oct 9, 2021 – (ACN Newswire vi […]