ผลโพลเผยประชาชนร้อยละ 90 เชื่อมั่นขั้นตอนการบังคับคดี

KANDA

ผลโพลเผยประชาชนร้อยละ 90 เชื่อมั่นขั้นตอนการบังคับคดี

กรมบังคับคดีจับมือซูเปอร์โพลเผยผลสำรวจและวิจ้ยพบประชาชนร้อยละ 90 เชื่อมั่นขั้นตอนการบังคับคดี ช่วยเจ้าหนี้ได้เงินคืน-ลูกหนี้ได้หลุดพ้นจากหนี้

นางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เชื่อมั่น บังคับคดี กรณีศึกษากลุ่มผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 3,458 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 ส.ค. – 4 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อถามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กลุ่มลูกหนี้ กลุ่มเจ้าหนี้ และผู้มาใช้บริการอื่น ๆ ต่อประโยชน์ต่าง ๆ ในกระบวนการบังคับคดี จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน พบว่า ประโยชน์ในการช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้และลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 8.74 คะแนน รองลงมาคือ เปิดโอกาสให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ได้ 8.55 คะแนน

  • นวัตกรรมยาใหม่เพื่อการรักษามะเร็งตับ
  • หนี้เสียจะไม่เพิ่มสูง หากเร่งปรับโครงสร้างหนี้อย่างจริงจัง

เมื่อถามถึง การมาใช้บริการกระบวนการบังคับคดีมากที่สุด พบว่า ร้อยละ 40.3 ใช้บริการบังคับคดีแพ่ง รองลงมาคือ ร้อยละ 17.9 ใช้บริการประมูลซื้อทรัพย์ การขายทอดตลาด ร้อยละ 13.9 ใช้บริการบังคับคดีล้มละลาย ร้อยละ 13.5 ใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี แต่ที่น่าพิจารณาคือ การพบเห็นจริงจากการใช้บริการในกระบวนการบังคับคดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.3 พบเห็นเจ้าหน้าที่ยึดหลักกฎหมายในการดำเนินการและการบริการ และที่น่าสนใจ คือ เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดี พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 90.2 เชื่อมันต่อกระบวนการบังคับคดีภาพรวม

นางอรัญญา กล่าวว่า กรมบังคับคดีให้สำนักวิจัยซูเปอร์โพลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ พบว่าความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาทุกตัวชี้วัด โดยเฉพาะผลลัพธ์ของการศึกษาที่ออกมาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล เช่น การให้บริการที่เป็นธรรมอย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ การลดขั้นตอนให้บริการผ่านเทคโนโลยีช่วงวิกฤตโควิด-19 การช่วยเสริมสร้างการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการทำให้เจ้าหนี้ได้รับการชำระหนี้ และทำให้ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ รวมถึงทำให้ทรัพย์สินต่าง ๆ เข้าสู่ระบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยังทำให้เกิดความง่ายในการลงทุนของนักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

Next Post

เติมเชื้อไฟในกองเพลิง! ทนายตั้มเตือน ครูจุ๋ม-ทนาย แจ้งความกลับผู้ปกครอง

"ทนายษิทรา" มอง ครูจุ๋ม-ทนาย แจ้งความดำเ […]

คุณอาจชอบ