ภาคเอกชนผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต

KANDA

ภาคเอกชนผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต

ภูเก็ต-เปิดวงถกภาคเอกชนผนึกกำลังวางกลยุทธ์กอบกู้ท่องเที่ยวภูเก็ต เล็งเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรักคุณเท่าฟ้า สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ได้มีการประชุมหารือกลยุทธกอบกู้การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตด้านการเดินทางทางอากาศ โดยการนำของนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้แทนกระทรวงมหาดไทย, นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, นายศิริปกร์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต โดยมีภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตโดย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับผู้บริหารจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากบริษัท ไทยสไมล์ จำกัด เข้าร่วมประชุม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวเปิดประชุมว่า จังหวัดภูเก็ตมีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดความสมดุลของมาตรการทางสาธารณสุข และการเดินต่อของเศรษฐกิจ โดยในปัจจุบันได้มีความพยายามในทุกทางที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทย และกลุ่มชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ได้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และกำลังได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 200,000 คน

ด้วยสภาพการระบาดของโควิด 19 ในหลายประเทศ กลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศจึงเป็นกลุ่มเดียวที่เป็นปัจจัยให้สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตประคับประคองอยู่ได้ ที่ผ่านมาพบว่า ราคาบัตรโดยสารเครื่องบินในปัจจุบันมีราคาสูงมาก โดยเฉพาะเที่ยวบินในช่วงวันหยุดยาวที่มีราคาสูงจนเกินไป และเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวภายในประเทศไม่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต การประชุมหารือในวันนี้ จึงจำเป็นต้องหาทางออกจากปัญหาราคาค่าโดยสารเครื่องบินที่สูง และทางภาคเอกชนได้เสนอให้มีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน เพื่อเป็นการปรับสมดุลกลไกทางการตลาด โดยตั้งความหวังไว้ที่ การบินไทยจะสามารถดำเนินการเริ่มทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศ โดยเฉพาะช่วงวันสุดสัปดาห์ เพื่อเป็นการปรับกลไกตลาดให้สมดุลและสอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน รวมถึงตั้งความหวังที่ไทยสไมล์ในการสนับสนุนเพิ่มเที่ยวบินในลักษณะ schedule flight เพิ่มขึ้น

ประเด็นที่สองที่มีความสำคัญคือ การเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวภายในประเทศฝ่ายเดียว ยังไม่สามารถทำให้สภาพเศรษฐกิจหลุดพ้นกับดักได้ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติจากต่างประเทศ การประชุมหารือในวันนี้เพื่อหาทางออกให้ภูเก็ตในการมีเที่ยวบินบินตรงจากต่างประเทศ โดยขอให้ทางการบินไทยพิจารณาจุดหมายภูเก็ตเป็นจุดหมายระหว่างทางของเที่ยวบินที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากเมืองใหญ่ในยุโรป เช่น แฟรงเฟิร์ต หรือ โคเปนเฮเกน ก่อนเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางบินที่เสนอคือ แฟรงเฟิร์ต – ภูเก็ต – กรุงเทพมหานคร และ โคเปนเฮเกน – ภูเก็ต – กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้กล่าวสนับสนุนแนวคิดของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่า ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ศึกษาความต้องการการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากต่างประเทศพบว่า ยังคงมีความต้องการเดินทางเข้ามาอยู่จริง ถึงแม้จะมีเงื่อนไขในการกักตัว 14 วันก็ตาม และพบว่าจำนวนผู้เดินทางนั้น แม้ว่าจะไม่มากเหมือนสถานการก่อนการระบาด แต่มีสัญญาณที่ดี และเชื่อมั่นว่าหากสามารถมีเที่ยวบินในการเดินทางตรงได้อย่างชัดเจน จำนวนนักเดินทางจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นได้ตามจำนวนที่สอดคล้องกับความสามารถในการรอบรับของแต่ละเที่ยวบิน

นายจาตุรนต์ ไชยะคำ รองอธิบดีกรมการกงสุล ได้กล่าวเน้นข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้มีเที่ยวบินตรงเข้าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นจากต่างประเทศ เพื่อเป็นการกอบกู้อุตสหากรรมท่องเที่ยวในภาวะวิกฤต ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้กระทรวงต่างประเทศสามมารถอนุมัติวีซ่าได้จากทุกประเทศ โดยไม่ติดกรอบเงื่อนไขทางด้านการจัดลำดับการระบาด ประกอบกับการผ่อนปรนเรื่องการออกวีซ่าที่ลดความซับซ้อนและเอื้อต่อการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

แนวคิดของภาคราชการและเอกชนจังหวัดภูเก็ตที่ได้เสนอให้การบินไทยบินตรงเข้าภูเก็ตจากเมืองต้นทางจากต่างประเทศจึงเป็นข้อเสนอที่สอดคล้องกับข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และเป็นโอกาสที่จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตกลับมาได้อย่างโดยยังคงรักษามาตรฐานทางสาธารณสุขที่ดีควบคู่กัน ปัจจุบันได้มีสายการบินหลายสายที่ขออนุมัติทำการบินเข้าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อขออนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ทางกระทรวงต่างประเทศได้ประสานงานกับสถานทูตและสถานกงสุลทุกแห่งในการที่จะสร้างความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้องให้กับชาวต่างชาติได้ทราบ รวมถึงการปรับเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าประเทศให้มีความเป็นไปได้ เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศ และจังหวัดภูเก็ตได้เดินต่อไปได้

  • ผู้สมัครส.อบจ.เมืองปากน้ำแจ้งความเอกสารแนะนำตัวถูกทำลาย
  • แก๊งเจ๊ปากแดงรุมซ้อมลูกหนี้มอบตัว ยันไม่ได้ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้

นายเจษฎา จันเทรมะ รักษาการรองประธานฝ่ายขาย บมจ.การบินไทย กล่าวว่า การบินไทยได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตามข้อเสนอของจังหวัดภูเก็ตที่จะสนับสนุนให้มีการเดินทางภายในประเทศมากขึ้น และจะทำการบินเส้นทางกรุงเทพ – ภูเก็ต ในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเริ่มในวันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ จะให้บริการแบบเต็มรูปแบบ เพื่อรองรับความต้องการของผู้โดยสารชาวไทยที่ยังคงต้องการใช้บริการของการบินไทย และจะดำเนินการทำแพคเกจการท่องเที่ยวโดยจะประสานงานกับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ส่วนเส้นทางการบินระหว่างประเทศนั้น การบินไทยได้เริ่มทำการบินระหว่างกรุงเทพมหานคร กับเมืองหลักในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย โดยทำการบินสัปดาห์ละ 1 เที่ยวบิน ข้อเสนอของภาคเอกชนจังหวัดภูเก็ตที่จะให้การบินไทยทำการบินจากเมืองหลักในยุโรปเข้าภูเก็ตนั้น เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ และมีความเป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับแผนการปฏิบัติการที่จะต้องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาของการบินไทยต่อไป และเชื่อว่าหากมีสายการบินที่ทำการบินตรงเข้าภูเก็ตได้จะมีความต้องการจากประเทศต้นทางที่มากขึ้น โดยจะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งผลการหารือโดยเร็ว

นายวิเศรษฐ์ สนธิชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท ไทยสไมล์ จำกัด ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยสไมล์ทราบถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการเดินทางของนักท่องเที่ยวภายในประเทศที่จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต จึงได้เพิ่มเที่ยวบินอีกวันละ 3 เที่ยวบินในทุกวันโดยจะเริ่มทำการบินในวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ทำให้มีเที่ยวบินของไทยสไมล์ระหว่างกรุงเทพมหานครและภูเก็ตจำนวน 8 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งน่าจะรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวเสริมว่า ความพยายามสร้างให้เกิดเที่ยวบินตรงเข้าประเทศไทยจากหลายเมืองในยุโรปนั้น หากจุดหมายแรกคือจังหวัดภูเก็ต ก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร เชื่อว่าจะสอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารจำนวนหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวของภูเก็ตอยู่แล้ว เช่น กลุ่มสแกนดิเนเวียน และกลุ่มยุโรปเช่น เยอรมันหรือสวิสเซอร์แลนด์ ตลอดระยะเวลากว่าสี่เดือนที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศของผู้เดินทาง แต่จะเป็นลักษณะด้วยเครื่องบินส่วนบุคคล หรือทางเรือยอร์ชส่วนบุคคล ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการเดินทางข้าวของผู้เดินทางอีกจำนวนมาก

ในอดีตที่ผ่านมา การบินไทยได้ทำการบินเที่ยวบินตรงจากเมืองในยุโรปเข้าจังหวัดภูเก็ต ก่อนเดินทางไปกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากสถิติพบว่าผู้โดยสารจำนวนมากจะลงที่สนามบินภูเก็ตมากกว่าต่อเครื่องไปกรุงเทพมหานคร หากสามารถนำวิธีการที่ทำมาในอดีตมาทำในเที่ยวบิน semi-commercial ได้บ้าง เชื่อว่าจะมีผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น

ปัจจุบันมีโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานในการรองรับกลุ่ม ALQ ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วกว่า 3,000 ห้อง แต่ในปัจจุบันมีอัตราการใช้ที่ไม่เกิน 20 ห้อง การเพิ่มเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศจะเป็นทางออกที่สนับสนุนให้เศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ตสามารถเดินต่อได้อย่างช้าๆ

ส่วนประเด็นเที่ยวบินภายในประเทศที่มีราคาสูงเกินไปนั้น ทางไทยสไมล์ได้ตัดสินใจเพิ่มเที่ยวบินให้อีก 3 เที่ยวบิน โดยจะเริ่มในวันที่ 24 ธันวาคม นี้ ซึ่งจะทำให้จำนวนเที่ยวบินของไทยสไมล์จะเป็น 8 เที่ยวบินต่อวัน และน่าจะทำให้กลไกราคามีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะส่งเรื่องด่วนที่สุดไปยังประธานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี (ดร.ทศพร สิริสัมพันธ์) และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้มีการประชุมกำหนดเพดานราคาค่าโดยสารเป็นมาตรฐานราคาที่ทุกสายการบินพึงต้องนำมาพิจารณาในการคิดราคา

วงประชุมหารือวางกรอบกลยุทธกอบกู้การท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตยังได้พิจารณาการเดินทางแบบเช่าเหมาลำในลักษณะข้ามภาค เช่นจังหวัดในภาคอีสาน หรือภาคเหนือมาจังหวัดภูเก็ต โดยทางไทยสไมล์ได้รับเป็นสายการบินประสานงานกับทางจังหวัดต่างๆ พร้อมทั้งวางแผนจัดกิจกรรมทางการตลาดและการขายร่วมกันจากทุกฝ่าย โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรับเป็นผู้ประสานงาน

Next Post

สู้ไม่ถอย!คนเพชรฮือต้านโรงไฟฟ้าขยะทำลายชุมชน

เพชรบุรี-ชาวบ้านเปิดเวทีสาธารณะต้านโรงไฟฟ้าขยะเชื่ […]