ภูมิธรรมชี้ร่างรธน.ฉบับประชาชนต้องไม่ถูกกีดกัน มีส่วนร่วมสถาปนากติกาประเทศ

KANDA

ภูมิธรรมชี้ร่างรธน.ฉบับประชาชนต้องไม่ถูกกีดกัน มีส่วนร่วมสถาปนากติกาประเทศ

"ภูมิธรรม" ชี้ ร่างรัฐธรรมนูญของประชาชนต้องได้รับการพิจารณา ได้เวลาทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันแก้ไขและมีส่วนร่วมสถาปนากติกาของประเทศ

นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่างรัฐธรรมนูญจากทุกภาคส่วนต้องได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะร่างของประชาชน

มาถึงวันนี้ผู้แทนราษฎร ชึ่งเป็นผู้แทนประชาชนต้องยอมรับว่ารัฐธรรมนูญ ‘60 ฉบับนี้ ร่างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของฝ่ายยึดอำนาจในการสืบทอด ต่อท่ออำนาจ มีเนื้อหาหลายประเด็นที่ริดรอนสิทธิประชาชนและ เอื้อประโยชน์ประโยชน์ ให้กลุ่มผู้มีอำนาจในปัจจุบัน…

วันนี้ ได้เวลาที่ทุกภาคส่วนทั้งในสภาและนอกสภา จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขรธน. ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยเฉพาะต้องยืนยันสนับสนุน ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ของพรรคร่วมฝ่ายค้านและร่างของภาคประชาชน ด้วยเหตุผลดังนี้

1.)รธน. ฉบับปัจจุบัน มีปัญหา มีรากฐาน มาจากการรัฐประหาร…ควรมีการแก้ไข ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น …ฉะนั้นการเสนอร่างแก้ไขทุกร่างที่มีการยื่นเสนอผ่านเข้ามาควรได้รับการพิจารณารับหลักการทุกร่างโดยเฉพาะร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านและร่างของภาคประชาชน

  • กลุ่มไทยภักดียื่นอัยการค้านแก้รธน.60ใช้สิทธิ์ม.49ปกป้องสถาบัน
  • "ประวิตร"บอกเดี๋ยวก็รู้ เตรียมรับมือม็อบชุมนุมสภาอย่างไร

2.)ร่างแก้ไขรธน.ครั้งนี้ ต้องยึดหลัก”การมีส่วนร่วมของประชาชน” ให้ประชาชน เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ จึงไม่ควรกีดกันประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสถาปนากติกาของประเทศ

3.)การแก้ไขรธน.ฉบับนี้ เลือกการแก้ไข ที่มอบอำนาจให้ประชาชน เข้ามาแก้ไข โดยการเลือกตั้ง สสร. ที่เลือกมาจากประชาชน.

ผมหวังว่าจะได้เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกร่างถูกนำไปร่วมกัน เพื่อพิจารณา โดยไม่มีฉบับใด ถูกกีดกันตีตกไป

ร่างรัฐธรรมนูญจากทุกภาคส่วนต้องได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะร่างของประชาชน มาถึงวันนี้ผู้แทนราษฎร…

โพสต์โดย Phumtham Wechayachai เมื่อ วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2020

Next Post

"ปิยบุตร"กระตุกเพื่อไทยแก้รธน.ย้ำยิ่งสยบยอมยิ่งถูกบดขยี้ให้จมดิน

เลขาธิการคณะก้าวหน้าร่อนจดหมายพรรคเพื่อไทยรับหลักก […]