ภูเก็ตเสนอตั้งเขตปกครองพิเศษฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

KANDA

ภูเก็ตเสนอตั้งเขตปกครองพิเศษฟื้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว

ภูเก็ต-เปิด3แผนฟื้นเศรษฐกิจภูเก็ต ของบครม.สัญจรกว่า650ล้านบาท เสนอตั้งเมืองปกครองพิเศษบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดภูเก็ต เตรียม3แผนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยนำเสนอเข้าที่ประชุมครม.สัญจร 2-3พ.ย.63ดังนี้ แผนระยะสั้น ขอแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการที่ยังมีภาระไม่มีเงินชำระหนี้สินกับสถาบันการเงินซึ่งต้องรีบแก้ปัญหาเร่งด่วนเพราะหมดเวลากับสถาบันการเงินในสิ้นเดือนตุลาคมนี้

แผนระยะกลาง คือ ขอให้ส่งเสริมสนับสนุนให้ภูเก็ตมีรายได้เพิ่มนอกเหนือจากการท่องเที่ยว สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ PHUKET GEMMS ประกอบด้วย Gastronomy, Education, Marina, Medical & Wellness และ Sports and Events เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้สอดคล้องกับการยกระดับภูเก็ตสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน และแผนระยะยาวขอหารือครม.บริหารจัดการภูเก็ตเป็นเมืองปกครองแบบพิเศษ สามารถทำให้มีการบริหารเมืองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

  • หนุ่มวิดีโอคอลคุยกับแฟนสาวก่อนผูกคอตาย
  • กกต.พิจิตรซ้อมแผนรับเลือกตั้งสจ.-นายกอบจ.ก่อนเปิดรับสมัครจริง

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า แผนงานขอรับเงินงบประมาณจากครม.สัญจร ประกอบด้วย โครงการจ้างงานเร่งด่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 งบประมาณ 570 ล้านบาท โครงการมหกรรมอาหารทะเลและกีฬา งบประมาณ 18 ล้านบาท เพื่อจัดงานมหกรรมอาหารทะเลและการจัดการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ โดยกำหนดจัดเดือนละ 4 ครั้ง หมุนเวียนไปตามท้องถิ่นต่างๆ ทั่วทั้งเกาะภูเก็ต เพื่อให้เศรษฐกิจได้เกิดการหมุนเวียน

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 16 ล้านบาท โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจภูเก็ตด้วยแนวคิด “City Of Gastronomy” งบประมาณ 30 ล้านบาท โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักในครัวเรือน งบประมาณ 20 ล้านบาท โครงการสนับสนุนส่งเสริมปลูกพืช 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเพาะกล้าไม้ป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนและความเขียวขจี งบประมาณ 1.8 ล้านบาท

Next Post

องค์การนักศึกษา มธ. จี้มธ.ให้คำตอบปมข้อมูลส่วนตัวบัณฑิต

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ […]