มธ.ปิดธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต-พัทยาถึง17ม.ค.นี้

KANDA

มธ.ปิดธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์-ศูนย์รังสิต-พัทยาถึง17ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศปิดทำการชั่วคราว มธ.ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา ถึงวันที่ 17 ม.ค.64 ให้คณาจารย์-บุคลากร-นักศึกษา เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่โควิดระบาดโดยไม่มีเหตุจำเป็น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 1 ม.ค. 64 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ปิดทำการชั่วคราวในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ศูนย์รังสิตและศูนย์พัทยา โดยให้งดการปฏิบัติงานและการติดต่อราชการในมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564 โดยให้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยอีกครั้งในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

2. ให้ส่วนงานนำรูปแบบการปฏิบัติงานภายในที่พัก หรือการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มาใช้ปฏิบัติ ตามแนวทางในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนาการ ป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (ฉบับที่ 6)

ทั้งนี้ บุคลากรที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) หรือออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย การสาธารณสุข การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเงินเดือน บุคลากร กระบวนการที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรืองานด้านการคลังอื่น ๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ขอให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) และพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) โดยไม่มีเหตุจำเป็น

  • "ธนกร" โวประชาชนส่วนใหญ่ยังหนุน "บิ๊กตู่" แก้โควิด
  • เปิดมาตรการป้องกันโควิดที่ "ร้านอาหาร-ห้างสรรพสินค้า" ต้องปฏิบัติ ตามประกาศกทม.

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ศูนย์ลำปางให้ถือตามแนวการปฏิบัติตามบันทึกข้อความที่ อว 67.06.3/ว.1330 ของหมวดทรัพยากรมนุษย์ กองบริหารศูนย์ลำปาง

ประกาศฉบับเต็ม 

อ่านประกาศฉบับอื่นๆได้ที่ https://tu.ac.th/announcement-covid19 

Next Post

“มิกค์ ทองระย้า” ให้รางวัลตัวเองต้อนรับปีใหม่ ออกรถป้ายแดงยี่ฮ้อหรู

“มิกค์ ทองระย้า” มอบของขวัญชิ้นใหญ่รับปีใหม่ให้ตัว […]