มธ. ออกประกาศ 3 ข้อ คุมเข้มชุมนุม 19 ก.ย.

KANDA

มธ. ออกประกาศ 3 ข้อ คุมเข้มชุมนุม 19 ก.ย.

ม.ธรรมศาสตร์ ออกประกาศ แนวทาง 3 ข้อ การจัดชุมนุมของนักศึกษา ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย รับการชุมนุม 19 ก.ย.

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.2563 จากกรณี แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และคณะประชาชนปลดแอก ประกาศว่าจะมีการชุมนุมใหญ่เกิดขึ้นในวันที่ 19 ก.ย. 2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ล่าสุด รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ลงนาม ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 3 ก.ย. 2563 เนื้อหาดังนี้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิแห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย โดยควบคู่กับการดูแลสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ภายใต้สถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะนำไปสู่การถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) วันที่ 1 กันยายน 2563 จึงเห็นควรกำหนดแนวทางของมหาวิทยาลัย ในการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้

  • "บิดเบือนข้อมูลเรือดำน้ำ" ทร.แจ้งข้อหาส.ส.เพื่อไทยหมิ่นประมาท
  • รัฐบาลแจงแจกเงิน3พันช่วยค่าครองชีพ-ไม่เอื้อทุนใหญ่

1.หลักการพื้นฐานคือ มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาในการแสดงออก รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง ทั้งนี้ในขอบเขตของกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

2.การจัดชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่มหาวิทยาลัย ต้องเป็นการจัดโดยกลุ่มกิจกรรมที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หากเป็นกลุ่มอิสระ หรือกลุ่มเฉพาะกิจ จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง ทั้งนี้ในการใช้พื้นที่ต้องขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย

3.เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดชุมนุมทางการเมืองให้เป็นไปโดยเรียบร้อยและปลอดภัย ให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษา ผู้จัดชุมนุม เจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือ เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ควรจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อตกลงในเรื่องเนื้อหาและวิธีการแสดงออกให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และมีมาตรการที่เหมาะสมในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลง อีกทั้งมีมาตรการในการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักศึกษาด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Next Post

รัฐบาลแจงแจกเงิน3พันช่วยค่าครองชีพ-ไม่เอื้อทุนใหญ่

รองโฆษกรัฐบาล แจง แจก 3,000 บาท 15 ล้านสิทธิ์ช่วยค […]

คุณอาจชอบ