มรดกทางวัฒนธรรม!ตักบาตรพระร้อยทางเรือ”วัดสุทธาโภชน์”

KANDA

มรดกทางวัฒนธรรม!ตักบาตรพระร้อยทางเรือ"วัดสุทธาโภชน์"

รองผู้ว่าฯกทม.ร่วมบุญงาน"ตักบาตรพระร้อยทางเรือ"วัดสุทธาโภชน์ ประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ยังคงปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปีหลังวันออกพรรษาของทุกปี ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประเพณี ”ตักบาตรพระร้อยทางเรือ” พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 115 รูป วัดสุทธาโภชน์ ประจำปี 2563 โดยมี นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผอ.เขตลาดกระบัง พร้อมด้วย ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้แทนสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมเขตลาดกระบัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมพิธีจำนวนมาก ณ บริเวณริมฝั่งคลองลำปลาทิวท่าน้ำวัดสุทธาโภชน์ เขตลาดกระบัง

สำหรับ งานประเพณี “ตักบาตรพระร้อยทางเรือ” เป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า 100 ปี หลังวันออกพรรษาของทุกปี และเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของคนไทยที่มีความเลื่อมใสศรัทธาพระพุทธศาสนาด้วยการทำบุญตักบาตรมาแต่ครั้งอดีตกาลตลอดจนถึงปัจจุบัน ในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีถนนหนทางที่สะดวก ยังคงใช้แม่น้ำลำคลองในการเดินทางไปมาหาสู่ติดต่อกัน รวมถึงการทำบุญตักบาตรของชาวบ้านในสมัยก่อนนั้น พระภิกษุสงฆ์จะออกรับบิณฑบาตโดยทางเรือ จึงกลายเป็นวัฒนธรรมของชาวลาดกระบังที่ยังคงเห็นความเป็นรากเหง้าแก่นแท้ของความเป็นไทย เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ งาน “ตักบาตรพระร้อยทางเรือ” ของวัดสุทธาโภชน์ มีประชาชนทั้งในพื้นที่เขตลาดกระบังและปริมณฑลตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานทั้งสองฝั่งคลองลำปลาทิวหน้าวัดสุทธาโภชน์เป็นจำนวนมาก โดยผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ นับว่าเป็นประเพณีตักบาตรพระทางเรือแห่งเดียวของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดังกล่าว โดยกิจกรรมประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ ประกอบด้วย การตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ในเรือจำนวน 115 รูป ในช่วงเช้า การถวายสำรับคาวหวานในช่วงสาย การถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และการแข่งขันเรือพายพื้นบ้าน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือมาด 9 ฝีพาย และเรือมาด 12 ฝีพาย ชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในช่วงบ่าย ซึ่งในแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นได้มีการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด อาทิ จัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 8 จุด มีการรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรม รวมถึงมีจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือทั่วพื้นที่จัดกิจกรรม

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า งานประเพณี “ตักบาตรพระร้อยทางเรือ” ของวัดสุทธาโภชน์ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายรามัญที่ยึดถือและปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์แรกหลังวันออกพรรษาของทุกปี มีประชาชนทั้งในพื้นที่เขตลาดกระบังและปริมณฑล รวมทั้งนักท่องเที่ยว ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาหลั่งไหลเข้ามาร่วมงานทำบุญตักบาตรพระร้อยทางเรือเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และมีความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

  • สุราษฎร์ฯจัดชมขบวนแห่งานชักพระ-ต้นเทียนพรรษาอุบลฯร่วม
  • กทม.เปิดสะพานรักษ์ทะเลบางขุนเทียนอำนวยความสะดวกประชาชน

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการจัดการแข่งขันประเพณีเรือพายพื้นบ้าน แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องท้องถิ่นลาดกระบัง ที่สมควรอนุรักษ์สืบสานให้อยู่คู่ลำน้ำลำปลาทิวตลอดไป ซึ่งกรุงเทพมหานครยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลาดกระบังให้คงอยู่คู่กับกรุงเทพมหานครสืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครตามนโยบายของพล.ต.อ อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ต้องการให้คนกรุงเทพฯ มีความภาคภูมิใจในรากฐานทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยสืบไป รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของกรุงเทพมหานครและประเทศไทยอีกด้วย

Next Post

"ถ้ำนาคา" เปิดอีกครั้งพรุ่งนี้ จำกัดวันละ 350 คน "วราวุธ" ลั่นเสียหายอีกปิดทันที

วราวุธ สำรวจความพร้อมถ้ำนาคา ก่อนเปิดพรุ่งนี้ เผยจ […]