รถไฟฯหยุดให้บริการเส้นวงเวียนใหญ่-มหาชัย บ้านแหลม-แม่กลอง หนีโควิด

KANDA

รถไฟฯหยุดให้บริการเส้นวงเวียนใหญ่-มหาชัย บ้านแหลม-แม่กลอง หนีโควิด

รฟท. ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารชานเมืองสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย – วงเวียนใหญ่ และสายบ้านแหลม – แม่กลอง – บ้านแหลม สกัดไวรัสโควิด–19 เป็นเวลา 15 วัน เริ่ม 21 ธ.ค.

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.) เปิดเผยว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับมีการประกาศล็อกดาวน์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564 นั้น การรถไฟฯ ได้ประกาศใช้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สูงสุดทั่วประเทศ ทั้งในขบวนรถโดยสาร สถานีรถไฟ ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรค ตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร การรถไฟฯ จึงมีความจำเป็นต้องประกาศงดให้บริการเดินรถทุกขบวนในเส้นทางสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัย – วงเวียนใหญ่ จำนวน 34 ขบวน และเส้นทางสายบ้านแหลม – แม่กลอง – บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564

นอกจากนี้ ยังได้ออกมาตรการเฝ้าระวังตามสถานีและบนขบวนรถขั้นสูงสุดทั่วประเทศ โดยเน้นการดูแลความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางให้กับผู้ใช้บริการ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

Next Post

สั่งคุมพื้นที่อ.แม่อายเขตควบคุมโควิด-19อย่างเข้มข้น

เชียงใหม่-สั่งล็อกดาวน์ 3 ตำบลในอ.แม่อาย สั่งปิดโร […]