รวมเบอร์ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต

MALI

รวมหมายเลขผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต ไว้แล้วที่นี่ ท่านผู้อ่านสามารถคลิกที่ชื่อเขตได้เลย เพื่อดูรายชื่อผู้สมัครและเบอร์

คลิกชื่อเขตได้เลย! (เรียงตามลำดับอักษร) คลองเตย • คลองสาน • คลองสามวา • คันนายาว • จตุจักร • จอมทอง • ดอนเมือง • ดินแดง • ดุสิต • ตลิ่งชัน • ทวีวัฒนา • ทุ่งครุ • ธนบุรี • บางกอกน้อย • บางกอกใหญ่ • บางกะปิ • บางขุนเทียน • บางเขน • บางคอแหลม • บางแค • บางซื่อ • บางนา • บางบอน • บางพลัด • บางรัก • บึงกุ่ม • ปทุมวัน • ประเวศ • ป้อมปราบศัตรูพ่าย • พญาไท • พระโขนง • พระนคร • ภาษีเจริญ • มีนบุรี • ยานนาวา • ราชเทวี • ราษฎร์บูรณะ • ลาดกระบัง • ลาดพร้าว • วังทองหลาง • วัฒนา • สวนหลวง • สะพานสูง • สัมพันธวงศ์ • สาทร • สายไหม • หนองแขม • หนองจอก • หลักสี่ • ห้วยขวาง

พรรค/กลุ่มที่สังกัด:  กล้า ก้าวไกล  ไทยสร้างไทย  ประชากรไทยประชาธิปัตย์พลังประชารัฐ เพื่อไทย ภูมิใจไทย ■ รวมไทยยูไนเต็ดรักษ์กรุงเทพ เสรีรวมไทย

คลองเตย 

 1. นายธีรพล คาทองสุข 
 2. นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา 
 3. นางสาวธามน จารุฉันท์ 
 4. นายต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ 
 5. นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ 
 6. นายปานชัย แก้วอัมพรดี 
 7. ว่าที่ร้อยตรี ไซราม ประกายกิจ 

คลองสาน 

 1. นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล 
 2. นายอาชวิน สีตบุตร 
 3. นายธวัช ศรีวัฒนะ 
 4. นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ 
 5. นางสาวสายรุ้ง ปิ่่นโมรา 
 6. นายทรงวุฒิ จันทร์อานวยโชค 
 7. นางสาวภัทรพร ชุติชวาลนันท์ 

คลองสามวา

 1. นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ 
 2. นายนที เข็มศรีสุวรรณ 
 3. นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ 
 4. นายวิรัช อินช่วย 
 5. นายมนูญ อินช่วย 
 6. นายขุนธรรม เดือดขุนทด
 7. นางปิยะนุช จงบรรเจิด 

คันนายาว

 1. นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ 
 2. นายสว่าง แก้วมณี
 3. นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ 
 4. ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ 
 5. นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ 
 6. นายสุนันท์ มีนมณี 

จตุจักร

 1. นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ 
 2. นายลพชัย ธาราทิศ 
 3. นายประยูร สงแก้ว 
 4. นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย 
 5. นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ 
 6. นายวิศาล กองเงิน 
 7. นายสรคม วัฒนกรพงษ์

จอมทอง

 1. ร้อยตารวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร 
 2. นายศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ 
 3. นายวีระชัย เตชะโสภณมณี 
 4. นายธัญธร ธนินวัฒนาธร 
 5. นายมินทร์ ลักษิตานนท์ 
 6. นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม
 7. นายอรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์
 8. นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร
 9. นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ 

ดอนเมือง

 1. นางสาววีรยา กลั่นปัญญา 
 2. นางกนกนุช กลิ่นสังข์ 
 3. นายพนา วุฒิเดช 
 4. นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา 
 5. นายไกรศักดิ์ เสาเวียง 
 6. นายอดิเรก สังข์นุช 
 7. นางสาวฤดีมาส เที่ยงทัศน์ 

ดินแดง

 1. นางสาวปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล 
 2. นายประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข
 3. นางสาวดุษณี เทียรเดช 
 4. นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ 
 5. นายกัณตภณ ดวงอัมพร 
 6. นางอนงค์ เพชรทัต 

ดุสิต

 1. นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ 
 2. นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล 
 3. นายวินัย โภคทรัพย์
 4. นายศรราม ภูมิไชย 
 5. นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า 
 6. นางผ่องศรี เฉลียวค้า
 7. นายอัครพล สยามธรรมะรังษี
 8. นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย 
 9. นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ 
 10. นายอดิเทพ จาวลาห์ 

ตลิ่งชัน

 1. นางลักขณา ภักดีนฤนาถ 
 2. นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ 
 3. นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี 
 4. นายชัชชนะ เอมปราณีต 
 5. นางสาวฉัฐภรณ์ ปานทอง 
 6. นายเอนก ตุ้มน้อย 

ทวีวัฒนา

 1. นายยงวุฒิ ทองอยู่ 
 2. นายประเวช แสวงสุข 
 3. นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม 
 4. นางพรพิมล สูญญาจารย์ 
 5. นางอนุตรา ยุวสถาพร 
 6. นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ 
 7. นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม 

ทุ่งครุ

 1. นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ 
 2. นายสุรชัย บินซาเลห์
 3. นายฉัตรพล ขวัญบัว 
 4. นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ 
 5. นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ
 6. นายชยิน พึ่งสาย 
 7. นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา
 8. นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ 
 9. นางสาวนดา แวยูโซ๊ะ 

ธนบุรี

 1. นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล 
 2. นางสาวสุภัสสรา ธงไชย 
 3. นายธนกร ธรรมวรัญจน์ 
 4. นายพีรพัทธ์ ศรีสิงห์ 
 5. นายวิชัย หุตังคบดี 
 6. นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช
 7. นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง 
 8. นายวีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี 
 9. นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ 

บางกอกน้อย

 1. นายทันธรรม วงษ์ชื่น 
 2. นายวีรยุทธ ว่องศิริพร 
 3. นายผาด นิสัยชล 
 4. นายนภาพล จีระกุล 
 5. นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร 
 6. นายชัชนภ นักสอน 
 7. นายสุริยะ เรืองพุ่ม 

บางกอกใหญ่

 1. นายต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ 
 2. นายรัชพล ธรรมาคม 
 3. นางสาวภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล 
 4. นายวิรัช คงคาเขตร 
 5. นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา 
 6. นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ 
 7. พันตารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์

บางกะปิ

 1. นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด 
 2. นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ 
 3. นายประเสริฐ ทองนุ่น 
 4. นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ 
 5. นางสาวกระถินนฤมล มิ่งขวัญ 
 6. นางนฤมล รัตนาภิบาล 
 7. นางสาวจิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ 

บางขุนเทียน

 1. นายวิเชียร กันทาทรัพย์ 
 2. นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร 
 3. นายณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร
 4. นายสารัช ม่วงศิริ 
 5. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ 
 6. นายแสงชัย จันทร์ทอง
 7. นายนพดล โค้วบุญญะราศรี 

บางเขน

 1. นายธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ 
 2. นางสาวน้าฝน ไพรทอง 
 3. นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก 
 4. นายวิกรม ธรรมวัฒนะ 
 5. นายสมปอง บุญเจือ
 6. นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล 
 7. นายชัยฤทธิ์ กองก่า
 8. นายนริสสร แสงแก้ว
 9. นายชัยยะ ศรีภา 

บางคอแหลม

 1. นายกนกศักดิ์ ดวงพัตรา 
 2. นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี 
 3. นางสาวริสา แซ่ฮึง
 4. พันดำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร 
 5. นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ 
 6. นายก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ 
 7. นางสาวสุดคนึง แก้วทอง 
 8. นายปวิน แพทยานนท์

บางแค

 1. นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม 
 2. นายเอกชัย ผ่องจิตร์ 
 3. นายเริง ม่วงชุ่ม 
 4. นายนิรันด์ พรมจีน 
 5. นางสาวกฤษณี ท้ายวัด 
 6. นายอานาจ ปานเผือก 
 7. นายวรุตม์ ธารณา
 8. นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ 
 9. นายวิชาญชัย บุญแสง

บางซื่อ

 1. นายเอกเมธ กมลวรานนท์ 
 2. นางสาวพรพิมล คงอุดม 
 3. นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย 
 4. นางสาวศิริพร เชี่ยวชาญอักษร 
 5. นางสาวธนพร กนกกุล 
 6. นายเรวัตร คงชาติ 

บางนา

 1. นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง 
 2. นายปรินต์ ทองปุสสะ 
 3. นายฉัตรชัย หมอดี 
 4. นายวรรณะ เดชรา 
 5. นายดลสุข รุ่งเรือง 
 6. นายคารณ บารุงรักษ์ 
 7. นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย 

บางบอน

 1. นายสงกรานต์ พงษ์พันนา 
 2. นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ 
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ 
 4. นายสมพร คงโครัด 
 5. นายเมืองชัย จันทวิมล 
 6. นายสรรพสิฐ รักท้วม 
 7. นายมานพ มารุ่งเรือง

บางพลัด

 1. นายศีลธรรม พัชรประกาย 
 2. นายพงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง 
 3. นายตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา 
 4. นายปลวัชร แสงกิตติกร 
 5. นางสาวทิพจุฑา บุนนาค 
 6. นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ 

บางรัก

 1. นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ 
 2. นางสาวณัฐริกา เกื้อเดช 
 3. นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล 
 4. นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา 
 5. นางนิรมล โตจิรกุล 
 6. นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ 
 7. นายธนากร ลิ้มวาทะรส 
 8. นายวิพุธ ศรีวะอุไร 
 9. นางสาวอัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ

บึงกุ่ม

 1. นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ 
 2. นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร 
 3. นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย 
 4. นายปพนชัย สุวรรณทศ 
 5. นายรัฐพันธ์ นาคดี
 6. นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี 
 7. นายวรธนิต สุวรรณรักษ์ 
 8. นายอาคร ประมงค์ 

ปทุมวัน

 1. นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 
 2. นายสมชาย กรสิริพักตร์ 
 3. นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ 
 4. นางสาวเมลิสา มหาพล 
 5. นายอภิชาติ ซำศิริพงษ์ 
 6. นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ 
 7. นายกอบกฤต สุขสถิตย์ 
 8. นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล 

ประเวศ

 1. นายอรรถเวช กองนักวงษ์ 
 2. นางสาวเย็นฤดี สมาคม
 3. นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล 
 4. นายทวนชัย นิยมชาติ 
 5. นายอภิชาติ จรัสโภคา 
 6. นางสาวฐาปนีย์ สุขสาราญ 
 7. นายอิบรอเฮม หวันแหละ 
 8. นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ 

ป้อมปราบศัตรูพ่าย

 1. นายกมล พงศ์ภูมิวานิช 
 2. นายพรภวิษย์ ศุภวรางกูร 
 3. นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ 
 4. นายโดมม์ บำรุงศรี 
 5. นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ 
 6. นางสาววันสว่าง เต็มชานาญ
 7. นางบุศราวรรณ ปิ่นแก้ว
 8. นายเมธา ขาโสภา 
 9. นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ 

พญาไท

 1. นายเมธวิน อังคทะวานิช 
 2. ร้อยตารวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์ 
 3. นายนที ศิริธรรมวัฒน์ 
 4. นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม 
 5. นายมาโนช คลายแก้ว
 6. นายณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ 
 7. นายพีรพล กนกวลัย 
 8. นายกวี ณ ลำปาง 
 9. นางสาวริณดา คงตาละนันท์ 

พระโขนง

 1. นางสาวพิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ 
 2. นางสาวพชญา ปรีฎาพาก 
 3. นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ 
 4. นายพิชัย สิริรัตนพลกุล 
 5. นายฐานวุฒิ ทองคำดี 
 6. นายสราวุธ อนันต์ชล 
 7. นางสาวพรมาลา แก้วชนะ
 8. นายอานนต์ ชินเวโรจน์ 

พระนคร

 1. นายธีรกร ไหวดี 
 2. นายชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ 
 3. นายบดินทร์ วัชโรบล 
 4. นายสรเทพ โรจน์พจนารัช 
 5. นายพิชิตชัย แซ่จึง 
 6. นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม 
 7. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ 

ภาษีเจริญ

 1. นายชิน มะยุโรวาศ 
 2. นายกัณณพิชน์ นาราช 
 3. นายพีร์ โรจนดารา 
 4. นายสุธา นิติภานนท์ 
 5. นายชูชาติ ยิ้มงาม 
 6. นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา 

มีนบุรี

 1. นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี 
 2. นายสมพร ดาพริก 
 3. นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์
 4. นายสุชาติ เซ็นนิ 
 5. นางสาวดวงพร สุขุมพันธุพงศ์ 
 6. นางศรินทิพย์ มีนมณี 
 7. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ 

ยานนาวา

 1. นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา 
 2. นายสมเกียรติ ปัญญะธารา 
 3. นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ 
 4. นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ 
 5. นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช 
 6. นายดิเรก ขันทพร 
 7. นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ 
 8. นายอาทอณ ไล้ง้อ
 9. นายวริศ สอนบุตรนาค 

ราชเทวี

 1. นายเอกกวิน โชคประสพรวย 
 2. นายอนุชาญ กวางทอง 
 3. นายพาริส เจริญศิลป์ 
 4. นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี 
 5. นายทัศนัย จินดาวนิช 
 6. นางผุสดี วงศ์กำแหง 
 7. นายวัทธิกร หรุ่นศิริ 
 8. นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ 

ราษฎร์บูรณะ

 1. นายสรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม
 2. นายศุภเวศย์ รณะนันทน์ 
 3. นายไสว โชติกะสุภา 
 4. นายสุนทร ทุ้ยมาก 
 5. นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน 
 6. นายณัฐพล พ่อค้า 
 7. นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ 
 8. นางสาวกีรติกร หล่อเลอเลิศ 

ลาดกระบัง

 1. นายวีรวุธ รักเที่ยง 
 2. นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา 
 3. นายเอกฤทธิ เจียกขจร 
 4. นายพีระพงษ์ รัสมี 
 5. นายมนัส บัวทอง 
 6. นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี 
 7. นายรณชัย สังฆมิตกล 
 8. นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล

ลาดพร้าว

 1. นางสาวรุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ 
 2. นายสมชาติ จงผิตะ
 3. นายสมพร อิทธิภูวกุล 
 4. ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น 
 5. นายสัญชัย สวยพรมราช 
 6. นายณภัค เพ็งสุข 
 7. นางสาวขวัญนภา พลายมนต์ 
 8. นายนนท์ปวิธ แก้วงาม 
 9. นายกรวิชญ์ พูนผล 

วังทองหลาง

 1. นายดำรงค์ สาหร่ายวัง 
 2. นางสาวปฏิมา ชุติมันต์ 
 3. นางสาวบุษยา รัตนะ 
 4. นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล 
 5. นายนฤธัช สีบุญเรือง 
 6. นายพงศ์ธร เพชรชาติ 
 7. นางสาวซาม่าฮ์ เอลกอรดี
 8. นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ 
 9. นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ 

วัฒนา

 1. นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร 
 2. นายยุทธพิชัย ชาญเลขา 
 3. นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ 
 4. นายภูโช ซานไทโว 
 5. นายประสิทธิ์ รักสลาม 
 6. นายพลศักดิ์ แดงบัว 
 7. นายนิกร ซัจเดว 
 8. นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง 

สวนหลวง

 1. นางสาวปิยะวรรณ จระกา 
 2. นางสาวหทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย 
 3. นางสาวโสภา อมราศรัยศรี 
 4. นายสิทธิ นาคนาวา 
 5. พันตำรวจเอก กฤตภาส สัมมาพรต
 6. นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม 
 7. ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มั่งมี 
 8. นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง 
 9. นายมาโนช วงศ์เกตุใจ 
 10. นางสาวแพรลฎา พจนารถ 

สะพานสูง

 1. นายอดุลย์ เซะวิเศษ 
 2. นายสมเกียรติ ปานดา 
 3. นางสาวมธุรส เบนท์ 
 4. นายสมัย ภูมรินทร 
 5. นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ 
 6. นายจิตริน จันทร์ดี 
 7. นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี
 8. นางสาววินิตา ยุทธา

สัมพันธวงศ์

 1. นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ 
 2. นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ 
 3. นายจักรกฤช ธนดิตถ์ 
 4. นายณพลเดช มณีลังกา 
 5. นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ 
 6. นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ 

สาทร

 1. นายอานุภาพ ธารทอง 
 2. นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ 
 3. นายอภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 
 4. นางชัญญา บุญเกิด 
 5. นายมนตรี เปรมบุญ 
 6. นางสุดา สุวิชาโสภณ 
 7. นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ 

สายไหม

 1. นายนิกม์ แสงศิรินาวิน 
 2. นายจักรรัตน์ กนะกาศัย 
 3. นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล 
 4. นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี 
 5. นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี
 6. นายณัฐกานต์ ศิริ 
 7. นายยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ 
 8. นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี 

หนองแขม

 1. นายประสิทธิ์ ห่อทอง
 2. นายตฤณ มาลัยทอง 
 3. นางสาวนัจภัค กรเกษม 
 4. นายนวรัตน์ อยู่บำรุง 
 5. นายทรงชล สุดประเสริฐ 
 6. นายฮารูน มูหมัดอาลี 

หนองจอก

 1. นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ 
 2. นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ 
 3. นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส 
 4. นายณรงค์ รัสมี 
 5. นางสาวไปรยา หลำลาย
 6. นายไชโย จันทร์ทำมา
 7. นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา 

หลักสี่

 1. นายรังสรรค์ กียปัจจ์ 
 2. นายตกานต์ สุนนทวุฒิ 
 3. นายธราธพ ชาตรี 
 4. นายสิระ ขาวนุ่น 
 5. นางสาวลลิศา ไตรรัตนจรัสพร 
 6. นายวิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช 
 7. นายมโนกร โรจนสุวรรณ 

ห้วยขวาง

 1. นายปวิช พรหมทอง 
 2. นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ 
 3. นายถวิล รัตตะมณี 
 4. นายอิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล 
 5. นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ 
 6. นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล 
 7. นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ 
 8. นางสาวภรภัทร อุบลวรรณี
Next Post

Blockpass Partners with EMURGO to Provide On-Chain KYC to Cardano Blockchain Ecosystem

HONG KONG, Apr 21, 2022 – (ACN Newswire via […]

คุณอาจชอบ