รวย 342 ล้าน! ป.ป.ช.กางทรัพย์ “เอ้ สุชัชวีร์” ว่าที่ผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. ค่ายสีฟ้า

MALI

สำนักงาน ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน “เอ้ สุชัชวีร์” ว่าที่ผู้สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม. จากพรรคประชาธิปัตย์ รวมคู่สมรสอู้ฟู่ 342 ล้าน มีหนี้สิน 35 ล้าน

วันนี้ (29 ธ.ค.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) อายุ 49 ปี กรณีทุกสามปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ นายสุชัชวีร์ดำรงตำแหน่งอธิการบดี สจล. ตั้งแต่เมื่อ 2 ต.ค. 58 ดังนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 ที่ยื่นบัญชีต่อ ป.ป.ช. กรณีดำรงตำแหน่งครบทุก 3 ปี ก่อนที่จะลาออกเพื่อมาเป็นตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในการสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายสุชัชวีร์ แจ้งว่า มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 141,729,034.80 บาท ประกอบด้วย เงินสด 100,000 บาท เงินฝาก 5,335,070.53 บาท (9 บัญชี) เงินลงทุน 19,393,964.27 บาท (23 รายการ) ที่ดิน 32,100,000 บาท (3 แปลง) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 65,000,000 บาท (บ้านพัก อาคารพาณิชย์ ห้องชุด รวม 4 หลัง) ยานพาหนะ 2,800,000 บาท (รถยนต์ 1 คัน ยี่ห้อ PORSCHE จักรยานยนต์ 1 คัน) สิทธิและสัมปทาน 8,000,000 บาท (ลิขสิทธิ์หนังสือ) ทรัพย์สินอื่น 9,000,000 บาท (พระเครื่อง พระเลี่ยมทอง นาฬิกา 30 เรือน อาวุธปืน 24 กระบอก โดยมีหนี้สินรวม (เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น) 26,788,914.97 บาท

ขณะที่ นางสวิตา สุวรรณสวัสดิ์ (ชื่อสกุลเดิม น.ส.สวิตา ปีตะวรรณ) อายุ 38 ปี คู่สมรส มีทรัพย์สินรวม 200,386,331.03 บาท ประกอบด้วย เงินสด 800,000 บาท เงินฝาก 14,425,524.22 บาท (8 บัญชี) เงินลงทุน 33,973,104 บาท (19 รายการ) เงินให้กู้ยืม 16,807,702.81 บาท (2 ราย) โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,000,000 บาท (บ้านพัก 2 หลัง) ยานพาหนะ 8,700,000 บาท (รถยนต์ 3 คัน) ทรัพย์สินอื่น 95,680,000 บาท (ชุดเครื่องเพชร ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ นาฬิกา 26 เรือน กระเป๋าแบรนด์เนม 34 ใบ พระเครื่องเลี่ยมทอง 115 องค์ ภาพเขียน) โดยมีหนี้สินรวม (เป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น) 8,404,591.53 บาท

รวมทรัพย์สินของนายสุชัชวีร์และคู่สมรสทั้งสิ้น 342,115,365.83 บาท หนี้สิน 35,193,506.50 บาท

มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 2 คน อายุ 3 และ 11 ปี

ข้อมูลรายได้และรายจ่ายต่อปี

นายสุชัชวีร์ แจ้งรายได้ 18,704,870 บาท (รายได้ประจำ เงินเดือน 1,140,870 บาท เงินประจำตำแหน่ง 5,094,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 5,500,000 บาท รายได้จากทรัพย์สิน ขายหนังสือและลิขสิทธิ์ 3,200,000 บาท รายได้อื่นๆ ค่าบรรยายและสอนพิเศษ ฯลฯ 3,500,000 บาท ) คู่สมรสแจ้งรายได้ 7,600,000 บาท (รายได้ประจำ เงินเดือน 1,200,000 บาท เบี้ยประชุมและโบนัส 200,000 บาท รายได้อื่นๆ ค่าบรรยาและสอนพิเศษ 1,000,000 บาท ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5,000,0000 บาท เงินปันผล 200,000 บาท

Next Post

Brief Introduction to Press Release and Content Marketing Tips

HONG KONG – People published an article which ment […]

คุณอาจชอบ