รัฐบาลส่งเสริมเกษตรกร ปลูก “ฟ้าทะลายโจร” สร้างรายได้ ทำเงินเข้าประเทศ

MALI

รัฐบาลดันอุตสาหกรรมสมุนไพร ส่งออกโต 93% ส่งเสริมเกษตรกรปลูก “ฟ้าทะลายโจร” สร้างรายได้ ทำเงินเข้าประเทศ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาสมุนไพรไทย ว่าขณะนี้ สมุนไพรไทยเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชสุขภาพที่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมูลค่าการบริโภควัตถุดิบสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ (รวมที่นำเข้าด้วย) เพิ่มขึ้นจาก 4.3 หมื่นล้านบาทในปี 2560 เป็น 5.2 หมื่นล้านบาทในปี 2562 การส่งออกสินค้าเครื่องเทศและสมุนไพร ไตรมาสแรกปีนี้ เพิ่มขึ้น 93% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สานต่อนโยบายรัฐบาลร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยให้มีศักยภาพตามความต้องการของตลาด สนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรกว่า 6.4หมื่นไร่ มีการจัดทำมาตรฐานสินค้า GAP และมาตรฐานพืชสมุนไพรมีการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร จำนวน 24 ชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชายขาว ขมิ้นชัน ไพล พริกไทย เป็นต้น

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า สำหรับการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อให้มีเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันนั้น มีหลายหน่วยงานได้เข้ามาร่วมมือกับกระทรวงฯ ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจจะปลูกฟ้าทะลายโจรหรือพืชสมุนไพรอื่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถติดต่อเกษตรอำเภอได้เพื่อรับคำแนะนำในเรื่องการเพาะปลูกและการตลาด

โดยรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรทั่วประเทศหันมาปลูกพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามแผนแม่บท ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย อีกทั้งผลักดันต่อเนื่องถึงการปลูกในระดับอุตสาหกรรมและการส่งออกที่ต้องคำนึงถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าและปริมาณการผลิต โดยแนวทาง ที่ได้ดำเนินการและมีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนแล้วนั้น จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสมุนไพรเป็นอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สร้างรายได้เข้าประเทศ

  • ชาวบ้านหวั่น “ฟ้าทะลายโจร” ในป่าชุมชนสูญพันธุ์ หลังคนต่างถิ่นเหมารถมาแห่เก็บไปขาย
  • วิธีปลูก “ฟ้าทะลายโจร” พืชที่มีสรรพคุณทางยา ปลูกติดบ้านไว้ได้ประโยชน์
Next Post

นายกฯ ให้เหล่าทัพ จัดรถรับ-ส่งผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษา

นายกฯสั่งเหล่าทัพจัดยานพาหนะสนับสนุนสธ.-กทม.รับส่ง […]

คุณอาจชอบ