รัฐประหารยกเรื่องปฏิรูปแต่ยิ่งล้าหลัง! จาตุรนต์ แนะทางแก้ปัญหาการศึกษา

KANDA

รัฐประหารยกเรื่องปฏิรูปแต่ยิ่งล้าหลัง! จาตุรนต์ แนะทางแก้ปัญหาการศึกษา

อดีต รมว.ศึกษา แนะทางแก้ปัญหาวงการการศึกษาต้องเข้าใจสภาพโลกและสังคมปัจจุบัน-ซัดอ้างปฏิรูปเพื่อยึดอำนาจ แต่กลับยิ่งล้าหลัง

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความคิดเห็นถึง 3 ข้อเรียกร้องของเครือข่ายนักเรียนในนามนักเรียนเลว อาทิ 1.หยุดคุกคามนักเรียน 2.ยกเลิกกฎระเบียบที่ล้าหลัง 3.ปฏิรูปการศึกษา และทางแก้ปัญหาในระบบการศึกษา

นายจาตุรนต์ มองว่า แถลงการณ์ 3 ข้อของนักเรียนเลว สะท้อนปัญหาทั้งในโรงเรียน ระบบการศึกษา และปัญหาของประเทศที่รวมศูนย์อยู่ที่การครอบงำระบบเผด็จการอำนาจนิยม และความคิดจารีตนิยมอนุรักษนิยมในทุกระดับของประเทศตั้งแต่รัฐบาลไปจนถึงโรงเรียน

ข้อเสนอทั้ง 3 ข้อ ไม่ใช่ข้อเสนอที่สุดโต่งสุดขั้ว แต่สอดคล้องกับปัญหาที่เป็นจริง และควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง

ข้อเสนอข้อที่ 1 และ 2 เกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนและสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลนั้น สามารถทำได้ทันที และจะมีผลค่อนข้างมากในทันที แต่ถ้าจะให้มีผลมากๆจริงๆ ต้องมีการทำความเข้าใจกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศโดยเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ต้องส่งเสริมให้มีการรับฟังความเห็นของกันและกันทั้งผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน

ส่วนข้อเสนอที่ 3 เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษานั้น จะสำเร็จได้ต้องใช้เวลา แต่ไม่ใช่รอไปเรื่อยๆ ต้องเริ่มทำทันที ด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางที่ถูกต้อง

  • "จาตุรนต์"เบรกจัดม็อบชนม็อบจะทำให้ความขัดแย้งบานปลาย
  • "จาตุรนต์"แนะเลื่อนเปิดเทอมเร็วขึ้น ชี้เรียนระบบออนไลน์ของไทยยังไม่พร้อม

ก่อนการรัฐประหารครั้งล่าสุดมีการยกเรื่องปฏิรูปขึ้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อให้เกิดการยึดอำนาจ ต่อมาก็มีการสั่งการหลายครั้งที่อวดอ้างว่าเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แต่จนทุกวันนี้การปฏิรูปการศึกษาก็ไม่เกิดขึ้น ซ้ำร้ายระบบการศึกษาของไทยยิ่งล้าหลังกว่าเดิมด้วยระบบเผด็จการอำนาจนิยมและความคิดอนุรักษ์นิยมดังกล่าวแล้ว

นายจาตุรนต์ มองว่า ข้อเสนอทั้ง 3 ข้อของนักเรียนเลว ยังบอกสังคมไทยด้วยว่าจะแก้ปัญหาทั้งสามเรื่องได้ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ การสร้างคนพัฒนาคนในยุคสมัยนี้ได้เปลี่ยนไปมาก และระบบการศึกษาของประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวได้ทัน

การเรียนรู้ในโลกอินเตอร์เน็ต การส่งเสริมให้คนคิดเป็น วิเคราะห์เป็น การมีเสรีภาพที่จะคิดทำอะไรอย่างสร้างสรรค์เต็มศักยภาพ ความเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ได้กลายเป็นค่านิยมของเด็กและเยาวชนไทยจากการศึกษาด้วยตนเองในโลกที่เปิดกว้างอย่างไม่จำกัด สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขาเห็นปัญหาความล้าหลังของระบบการศึกษาของไทย รวมทั้งของระบบการเมืองการปกครองด้วย

นายจาตุรนต์ ทิ้งท้ายว่า จะแก้ปัญหาระบบการศึกษา จะเข้าใจว่าทำไมนักเรียนจำนวนมากจึงไม่ยอมทนต่อสภาพที่เป็นอยู่ ต้องเข้าใจสภาพการณ์ใหม่ของโลกและสังคมไทยในปัจจุบันเสียก่อน

Next Post

"อิงอิง อิงณภัสร์" กลับมาโพสต์ IG ครั้งแรก หลังเจอดราม่า ส่วนตอนนี้กำลังเข้าวัดถือศีลอยู่

"อิงอิง อิงณภัสร์" กลับมาโพสต์ IG ครั้งแ […]