รัฐสภา ผ่านร่าง พ.ร.บ.ประชามติ 611 ต่อ 4 เสียง รอทูลเกล้าฯ ประกาศเป็นกฎหมาย

MALI

รัฐสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เมื่อวันอังคาร (22 มิ.ย.) ด้วยคะแนนเสียง 611 เสียง ต่อ 4 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง

ร่างกฎหมายนี้ เปิดช่องให้ทำประชามติได้เมื่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาเห็นว่าควรสอบถามความเห็นของประชาชนทั้งประเทศต่อเรื่องหนึ่งๆ 

ส่วนประชาชน ที่ต้องการให้ทำประชามติเรื่องหนึ่งๆ ก็สามารถเข้าชื่อกัน 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ แต่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาว่าเรื่องที่เสนอเข้าไปนั้นควรทำประชามติหรือไม่

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายนี้ยังเพิ่มช่องทางการออกเสียงประชามติในช่องทางอื่นๆ นอกจากการเข้าไปกาบัตรที่หน่วยเลือกตั้งด้วย อย่างเช่น การลงมติผ่านไปรษณีย์ และระบบดิจิทัล ด้วย

หลังจากนี้ ร่าง พ.ร.บ ประชามตินี้ จะถูกนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพระปรมาภิไธยเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย

ก่อนหน้านี้ ไทยจัดประชามติไปแล้ว 2 ครั้ง คือการสอบถามความเห็นประชาชนเกี่ยวกับการรับรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับ หลังการรัฐประหารปี 2549 และ 2557 จนเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2550 และ 2560

ประชามติครั้งหลังนี้ ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ถูกครหาว่าจำกัดสิทธิของผู้ไม่เห็นด้วยต่อรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอย่างมาก เพราะประชาชนจำนวนหนึ่งถูกจับกุมจากการรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญด้วย ขณะประชาชนจำนวนมากไม่ทราบว่ามีคำถามพ่วงที่มอบอำนาจให้ ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Next Post

NEC to Jointly Develop RIC for Advanced Operations of Open RAN with NTT DOCOMO

TOKYO, Jun 22, 2021 – (JCN Newswire via SEAP […]

คุณอาจชอบ