ราชทัณฑ์แจง “เพนกวิน” ป่วยโควิดรู้สึกตัวดี-ปัดเลือกปฏิบัติ

MALI

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ แจง”เพนกวิน”ป่วยโควิดรู้สึกตัวดี ยืนยันปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ต้องขังทุกคน เท่าเทียม

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่ถูกส่งตัวเพื่อเข้ารับการรักษาที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายพรหมศร วีระธรรมจารี หรือฟ้า นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นายสิริชัย นาถึง และ นาย Sam Samart หรือ แซมสาแมท

โดยแพทย์ประจำทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้เข้าตรวจร่างกายพบว่า นายพริษฐ์ฯ รู้สึกตัวดีพูดคุยรู้เรื่อง เดินเองช่วยเหลือตนเองและเข้าห้องน้ำเองได้ ไม่มีไข้ไม่มีหอบเหนื่อย อาการไอลดลง นอนหลับได้ปกติสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ แพทย์ให้การรักษาตามอาการ ร่วมด้วยกับ ยาพ่นโรคประจำตัว
ในส่วนของนายสิริชัยฯ รู้สึกตัวดีช่วยเหลือตัวเองได้หายใจปกติ ไม่มีอาการหอบเหนื่อยสามารถนอนหลับพักได้ รับประทานอาหารได้น้อย ขับถ่ายปกติ สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายพรหมศรฯ รู้สึกตัวดี ช่วยเหลือตัวเองได้ หายใจปกติ ไม่มีหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ ปวดศีรษะ ไอมีเสมหะ สัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ และนายแซมฯ รู้สึกตัวดี ถามตอบรู้เรื่อง ช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งหมด ไม่มีหายใจหอบเหนื่อย ไม่มีไข้ไม่ไอ รับประทานอาหารได้ขับถ่ายปกติสัญญาณชีพและค่าออกซิเจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยทั้ง 4 ราย แพทย์ให้การรักษาด้วยยาตามแนวทางของกรมควบคุมโรค

นายธวัชชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มีทีมแพทย์พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานสาธารณสุขโดยกรมราชทัณฑ์ได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลด้านสุขภาพและทำการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ต้องขังทุกคนอย่างเต็มที่ให้ได้รับความเท่าเทียม เสมอภาค และไม่มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด โดยให้การดูแลรักษาเป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดต่อไป

Next Post

สภามีมติ 257 ต่อ 189 โหวตผ่านวาระ 3 ร่างงบประมาณปี 65 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ 257 ต่อ 189 งดออกเสีย […]

คุณอาจชอบ