“วัฒนา” อัด”บิ๊กตู่”ต้นตอปัญหา จี้ ลาออก

KANDA

"วัฒนา" อัด"บิ๊กตู่"ต้นตอปัญหา จี้ ลาออก

วัฒนา เมืองสุข ชี้ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ ชี้ "ประยุทธ์" ต้นตอปัญหา จี้ลาออก

เมื่อวันที่ 16 ตค. 63 นายวัฒนา เมืองสุข แกนนำพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า คำว่า “สถานการณ์ฉุกเฉิน” หมายถึงสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ หรืออาจทำให้ประเทศหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศตกอยู่ในภาวะคับขัน หรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย การรบหรือสงคราม ซึ่งจำต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

การชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธจึงเป็นเสรีภาพโดยชอบตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมก็เป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งไม่ได้ทำให้การชุมนุมที่เกิดขึ้นโดยชอบกลายเป็นไม่ชอบ ดังนั้น การที่พลเอกประยุทธ์ฉวยโอกาสใช้อำนาจตาม พรก. ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงจึงเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

  • ตำรวจบุกที่ทำการคณะก้าวหน้า ขณะปิยบุตรกำลังแถลงข่าว
  • ตำรวจคุมตัวบุญเกื้อหนุน-เอกชัยสอบสวนตชด ภ.1

คำสั่งของพลเอกประยุทธ์เป็นคำสั่งทางปกครองที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะต้องเสนอต่อ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบภายใน 3 วัน หาก ครม. ไม่ให้ความเห็นชอบคำสั่งก็จะสิ้นผลลง จึงต้องวัดสำนึกของ ครม. ว่าจะกล้าทำสิ่งที่ถูกต้องให้กับประชาชนหรือไม่ แต่หาก ครม. ให้ความเห็นชอบ ประชาชนก็เหลือทางออกทางเดียวคือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ส่วน กสม. มีหน้าที่หาทางแก้ไขและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบซึ่งรวมถึงการไปขอประกันตัวแกนนำและบอกศาลว่าคำสั่งดังกล่าวละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากนี้ประชาชนจะได้เห็นองค์กรต่างๆ ว่าจะอยู่ข้างประชาชนหรือจะรับใช้เผด็จการ ตั้งแต่ ครม. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และศาลยุติธรรม โดยเฉพาะศาลที่ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวแกนนำเพราะกลัวไปก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองอีก ถือเป็นเหตุผลที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะการชุมนุมเป็นเสรีภาพจึงไม่ใช่การก่อความวุ่นวาย ส่วนที่อ้างว่ากลัวไปกระทำผิดอีกยิ่งขัดกฎหมาย เพราะรัฐธรรมนูญสันนิษฐานว่าผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์ การอ้างว่ากลัวไปทำผิดอีกจึงเท่ากับการพิพากษาล่วงหน้าว่าการกระทำที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดแล้ว

ต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือพลเอกประยุทธ์ วันนี้กระทั่งลูกเด็กเล็กแดงได้ออกมาขับไล่ท่านแล้ว อย่าอยู่ต่อไปให้เป็นภาระกับประเทศเลย ออกไปเถิดครับ

Next Post

“เวียร์-เบลล่า" อวดภาพหวานใต้น้ำ หลังจูงมือกันไปเรียนดำน้ำ

“เวียร์-เบลล่า" สวีทบนบกไม่พอ! จูงมือพากันไปเ […]